Koszty samochodów osobowych od 01.01.2019

Podniesienie limitu amortyzacji i kosztów ubezpieczenia oraz wprowadzenie ograniczeń w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłaty eksploatacyjne – takie zmiany czekają przedsiębiorców, którzy rozliczają w kosztach prowadzenia działalności samochody osobowe. Zmiany wejdą w życie już od 01.01.2019 r.

 

Urealnione limity

Zmianami objęte są wyłącznie samochody osobowe, zakupione, przyjęte w leasing lub wynajęte po 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z przepisami dot. zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami osobowymi, zwiększony został limit kosztów amortyzacji podatkowej oraz ubezpieczenia do kwoty 150.000 zł dla samochodów osobowych spalinowych. Zwiększono również limitu kosztów amortyzacji podatkowej oraz ubezpieczenia do kwoty 225.000 zł dla samochodów osobowych elektrycznych.

Nowe przepisy umożliwiają zaliczenie do kosztów podatkowych wyłącznie 75% wydatków eksploatacyjnych dla samochodów osobowych, nie zgłoszonych do Urzędu Skarbowego jako wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Zobligowano również przedsiębiorców do zgłaszania samochodów jako wykorzystywanych wyłącznie do celów gospodarczych, a także do prowadzenia ewidencji jak do celów podatku VAT – żeby zaliczyć całość kosztów eksploatacyjnych do kosztów podatkowych.

Wspieramy dynamicznych przedsiębiorców w obszarze finansowo-księgowym >>Sprawdź jak to robimy >> 

Koniec z kilometrówką

Od 01.01.2019 r. zastosowania nie będzie miała popularna „kilometrówka”. W przypadku podatnika PIT, czyli osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w przypadku wykorzystywania w działalności jego własnego pojazdu, który nie stanowi majątku jego przedsiębiorstwa, podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych 20% kosztów poniesionych z tytułu używania samochodu oraz składek na ubezpieczenie. Do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć 75% kosztów eksploatacyjnych związanych z wynajmem krótkoterminowym, bez konieczności prowadzenia kilometrówki. Jeśli zaś chodzi o zasady używania samochodów prywatnych przez pracowników, nie zmienią się – do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć 100% ryczałtu.

 

Istota zmian

Nowe przepisy dotyczą wszystkich przedsiębiorców i mają nakłonić ich do kupowania samochodów na własność. Szerzej problematykę kosztów samochodów osobowych w firmach omówiliśmy w dedykowanej publikacji, czyli Purpurowym Informatorze, z którym mogą się Państwo zapoznać tutaj https://grantthornton.pl/publikacja/koszty-samochodow-osobowych-zmiany-od-stycznia-2019-r/

Autorami Purpurowego Informatora są Mateusz Gan, Specjalista ds. księgowości oraz Agnieszka Michalak, Senior Menedżer oraz Leader The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton.

 

Zobacz także

Skomentuj