Strata podatkowa – nowe zasady w 2019 roku

Z początkiem nowego roku podatnicy – osoby fizyczne i prawne – uzyskali dodatkową możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej w podatku dochodowym nieprzekraczającej 5 mln złotych. Mogą z niej skorzystać już w kolejnym roku podatkowym, a nie dopiero po dwóch latach od poniesienia straty.

 

Dotychczasowe zasady rozliczania strat podatkowych umożliwiały podatnikom obniżenie dochodu uzyskanego ze źródła, z którego ponieśli stratę, w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych o kwotę tej straty, jednak w wymiarze nieprzekraczającym połowy jej wysokości w którymkolwiek roku. W praktyce umożliwiało to rozliczenie straty (w trakcie roku lub w zeznaniu rocznym) nie wcześniej, niż po dwóch latach, bez względu na jej wysokość – oczywiście o ile pozwalała na to wysokość uzyskanego w tych latach dochodu.

 

Nowe zasady

Nowelizacja, która nabrała mocy z początkiem bieżącego roku, wprowadziła dodatkową możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej, która pozwala na odliczenie całej wartości poniesionej straty w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych – do kwoty nieprzekraczającej 5 mln zł. Nadwyżkę (powyżej 5 mln zł) będzie można odliczyć w pozostałym czasie tego pięcioletniego okresu, z zastrzeżeniem, że nie będzie ona mogła przekroczyć (w którymkolwiek z tych pięciu lat) 50% wysokości zanotowanej straty.

Przekonaj się w czym nasi eksperci mogą Ci pomóc >> 

Dla kogo zmiana

Dodatkowa możliwość rozliczania strat podatkowych ma pomóc zwłaszcza tym przedsiębiorcom, którzy z racji np. dokonanych inwestycji czy podjęcia ryzyka biznesowego notują powolny wzrost dochodów, bądź muszą ponieść spore wydatki na początku działalności gospodarczej.

Obowiązujące obecnie dwie możliwości rozliczania strat dają przedsiębiorcom wybór korzystniejszego dla nich sposobu dokonania odliczenia, zależnie od prognozowanych krótkoterminowo dochodów.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw zmienia m.in. brzmienie dotychczasowej treści art. 9 ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 7 ust. 5 ustawy o CIT. Dokładne brzmienie w/w ustaw dot. strat podatkowych po noweli jest tożsame, i następujące:

„O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.”

Zobacz także

Skomentuj