CIT – złagodzenie sankcji za zlecenie przelewu na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników

Po sformułowaniu tarczy antykryzysowej rząd powraca do projektów ustaw sprzed epidemii i luzuje sankcje za przelewy na rachunki spoza Białej Listy Podatników VAT. Na co dokładnie mogą liczyć podatnicy?

 

Sejm uchwalił 6 maja br. ustawę dotyczącą łagodzenia sankcji za dokonywanie płatności na rachunek spoza białej listy. Kluczowe założenia projektu ustawy wskazują, kiedy sankcji nie będą stosowane. Oto one:

 • zapłata wynika z transakcji innej, niż określona w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • podatnik złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika dokonującego zapłaty za otrzymaną fakturę w terminie 7 dni od daty zlecenia przelewu;
 • zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek SKOK:
  • służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych,
  • wykorzystywany przez ten bank lub SKOK do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy,
  • prowadzony przez ten bank lub SKOK rachunek w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym jeżeli odpowiednio bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem wymienionym w pkt. a., b. lub c.;
 • zapłata zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;
 • zapłata wynika z faktury za WNT, import towarów, import usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.
 Podatnicy, którzy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. dokonali płatności na rachunek spoza tzw. Białej Listy Vat, ale zastosowali split payment, również nie poniosą odpowiedzialności.

 

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2020 roku.

Teraz ustawą zajmie się Senat. Postępy prac można sprawdzać na rządowej witrynie: tutaj >>.

 

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

 

autor: The Center of Excellence

Zobacz także

Skomentuj