Polityka Nowej Szansy dla ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw już blisko!

Pomoc w ramach tzw. Polityki Nowej Szansy ma polegać na zapewnieniu przedsiębiorcom płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

 

28 maja 2020 roku do Senatu trafiła uchwalona przez Sejm ustawa mająca na celu ratowanie oraz restrukturyzację przedsiębiorców, tj. ustawa o pomocy publicznej, nazywana też „Polityką Nowej Szansy”. Wg wiceministra rozwoju Krzysztofa Mazura, około 240 firm rocznie skorzysta z tej formy pomocy – zarówno małe, średnie, jak i duże firmy. Budżet przeznaczony na realizację założeń ustawy, to 120 mln zł rocznie. Pozyskane przez przedsiębiorców środki w ramach tego instrumentu nie będą się sumowały z tymi, które firmy mogą pozyskiwać z Tarczy Antykryzysowej czy Tarczy Finansowej PFR. Jak poinformował wiceminister, w zakresie sposobu, w jaki firmy będą mogły skorzystać z Polityki Nowej Szansy, różnica miedzy małymi firmami, a średnimi i dużymi będzie taka, że dla tych pierwszych nie będzie wymagana notyfikacja ze strony KE.

 

Co obejmuje ustawa o pomocy publicznej?

  • Pożyczki krótkoterminowe (6-miesięczne).
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne (pożyczki na 18 miesięcy z obowiązkiem wdrożenia planu restrukturyzacji).
  • Pomoc na restrukturyzację (plan na 10 lat).

Firmy, aby skorzystać z powyższych instrumentów wsparcia, będą musiały we wniosku złożonym do ARP opisać, dlaczego znalazły się w trudnej sytuacji, przedstawić swój plan naprawczy oraz długofalowy plan restrukturyzacyjny. Jak powiedział wiceminister Mazur, operatorem Polityki Nowej Szansy będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. „To ona będzie decydowała zarówno o środkach, jak i akceptowała plany restrukturyzacyjne i pomagała firmom w praktyce przeprowadzić restrukturyzacje” – poinformował wiceminister.

 

Krótkoterminowe pożyczki

Przedsiębiorca, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej będzie mógł starać się o krótkoterminową pożyczkę (na sześć miesięcy) w celu utrzymania płynności przedsiębiorstwa w czasie restrukturyzacji lub likwidacji działalności gospodarczej. Środki nie będą mogły być wydatkowane na zakup nowych aktywów lub pokrycie wydatków, które wpłynęłyby na rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa.

 

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będzie udzielane w formie pożyczki na okres nie dłuższy, niż 18 miesięcy. Będzie mogło być kontynuacją powyższej, 6-miesięcznej pożyczki krótkoterminowej, ale będzie wymagało wdrożenia uproszczonego planu restrukturyzacji. Jego ideą jest wsparcie przedsiębiorców we wdrożeniu restrukturyzacji w celu przywrócenia możliwości konkurowania na rynku w długim okresie.

 

Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na restrukturyzację będzie udzielana przedsiębiorcom, którzy sami nie byliby w stanie przeprowadzić procesów restrukturyzacji. Będzie mogła stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Będzie udzielana w różnych formach: pożyczki, objęcia akcji i obligacji, w formie ulgi na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych.

 

Kiedy Polityka Nowej Szansy będzie dostępna?

Według słów wiceministra Mazura, od razu po wejściu w życie ustawy dot. Polityki Nowej Szansy firmy będą mogły składać wnioski do ARP o wsparcie. W tej chwili pozostaje więc poczekać, aż ustawa wróci z Senatu, zostanie przegłosowana przez Sejm i otrzyma podpis prezydenta. Wówczas dojdzie do podpisana umowy między Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz resortem rozwoju i program wsparcia wystartuje – pierwszego dnia od daty wejścia w życie ustawy o pomocy publicznej.

Etap legislacyjny można podejrzeć tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=300

 

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

Zobacz także

Skomentuj