Nowa matryca stawek VAT obowiązuje już od dziś!

Co się zmienia, w jaki sposób i dlaczego? Jak ustalić prawidłową stawkę VAT od 1 lipca br.? Podpowiadamy krok po kroku!

 

Zmiana terminu obowiązywania nowej matrycy stawek VAT została wprowadzona przepisami Tarczy antykryzysowej 1.0. W jej wyniku uległ zmianie termin wejścia w życie – przeniesiono go z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. Podpisana przez prezydenta RP w minionym tygodniu Tarcza 4.0, która weszła w życie 24 czerwca br., nie odroczyła powyższego terminu o kolejny okres. W związku z powyższym, ostatecznie nowa matryca stawek VAT obowiązuje od 1 lipca 2020 r., czyli od dziś. Pomocna przy ustaleniu właściwej stawki może być wyszukiwarka Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) – link poniżej.

 

  Wiążąca Informacja Stawkowa – wyszukiwarka: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka

 

Najważniejsze zmiany w matrycy VAT

Nowa matryca stawek VAT, jest zmianą sposobu identyfikacji towarów i usług dla potrzeb VAT, zakładającą odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Wymaga od przedsiębiorców wprowadzenia zmian w zakresie ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, a także zaktualizowania danych magazynowych oraz parametrów w systemach księgowych. Co warto na ten temat wiedzieć?

 

Towary wg nowej matrycy VAT

Do towarów nie będą miały zastosowania symbole przedstawione w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Zastąpią je symbole tzw. Nomenklatury Scalonej (CN). Od 1 lipca 2020 r., aby ustalić prawidłową do zastosowania stawkę VAT, należy stosować symbole CN oraz PKOB (Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych).

 

Usługi wg nowej matrycy VAT

W miejsce symboli PKWiU z 2008 r., w przypadku usług, będą stosowane symbole PKWiU z 2015 roku.

 

 

Aktualizacja CN

Co roku Komisja Europejska publikuje rozporządzenie wykonawcze z nową wersją Nomenklatury Scalonej. Dla 2020 r. obowiązuje Nomenklatura Scalona wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z 9 października 2019 r. (zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady – EWG – nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej).

 

Obniżone stawki 8% i 5% przeniesiono do ustawy

Dziś, tj. 1 lipca 2020 r., zmienia się rozporządzenie w sprawie stosowania obniżonych stawek VAT. Skutkiem ostatniej nowelizacji ustawy o VAT i zmian w załącznikach nr 3 i 10 do niej jest uchylenie przepisów rozdziału 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020 poz. 527, 715 i 736). Zmiany w rozporządzeniu mają jedynie charakter dostosowawczy, nie powodując likwidacji obniżonych stawek. Tabele z wykazem towarów i usług opodatkowanych wg preferencyjnych stawek VAT w wysokości 5% i 8% zostały przeniesione z rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o VAT. W rozporządzeniu pozostają przepisy do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%, które nadal od 1 lipca 2020 będą obowiązywały.

Cel wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT jest jeden – doprowadzenie do objęcia taką samą stawką całych grup towarowych – działów CN (z nielicznymi wyjątkami). Dlatego też zmiany stawek na niektóre towary (podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego) są nieuniknionym efektem wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, wynikającym z innej budowy i systematyki CN i PKWiU.

 

Ustalenie prawidłowej stawki VAT od 1 lipca krok po kroku!

(1 a) Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności należy przekodować stary numer PKWiU 2008 na CN (w przypadku towarów) lub PKWiU 2015 (w przypadku usług) za pomocą kluczy powiązań opublikowanych przez GUS.

 Klucze powiązań pomiędzy CN a PKWiU 2015 oraz PKWiU 2015 a PKWiU 2008 znajdziesz klikając w ten link: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

(1 b) Jeżeli nie posiadasz starego numer PKWiU 2008, określ numer CN lub PKWiU 2015, korzystając z opisu klasyfikacji, opublikowanego przez GUS.

 Opis klasyfikacji PKWiU 2015 i podstawę prawną wraz z klasyfikacją CN znajdziesz tutaj: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

 

(2) Ustal stawkę VAT

W przypadku niektórych towarów/usług ustawodawca przewidział obniżoną stawkę 0% lub zwolnienie z VAT. Sprawdź czy spełniasz warunki do skorzystania z obniżonej stawki VAT lub zwolnienia z VAT. Następnie zweryfikuj przepisy ustawy o VAT oraz katalog towarów i usług ujętych w załączniku nr 3 lub 10 do ustawy – czy w odniesieniu do towaru/usługi o odnalezionym symbolu ustawodawca dopuszcza zastosowanie obniżonej stawki VAT (5% lub 8%).

Jeśli sprzedawany przez Ciebie towar, bądź usługa, nie zostanie zakwalifikowany do katalogu towarów i usług podlegających obniżonym stawkom VAT lub zwolnieniu z VAT, zastosuj stawkę podstawową w wysokości 23%.

 

(3) Gdy masz problemy z ustaleniem właściwej stawki VAT…

W przypadku problemu z określeniem prawidłowej stawki VAT:

  • wystąp do Szefa KIS o uzyskanie indywidualnej Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS),
  • wykorzystaj już wydane WIS-y, korzystając z wyszukiwarki (wydane WIS chronią jedynie pod warunkiem, że dotyczą tego samego rodzaju produktów).
   Informację jak wystąpić o interpretację znaleźć można na stronie KIS: https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wiazaca-informacja-stawkowa-wis

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Skontaktuj się z ekspertami Grant Thornton >>  

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton, The Center of Excellence

Zobacz także

Skomentuj