UWAGA! Zbliża się termin złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników!

31 lipca 2020 roku upływa przedłużony termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania.

 

Powyższy termin dotyczy tych podatników, którzy spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osiągali w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT lub
  • osiągnęli przychody z działalności pożytku publicznego stanowiące co najmniej 80% łącznych przychodów podatnika.

 

CIT-8 tylko elektronicznie, ale…

Co do zasady, zeznanie CIT-8 składa się elektronicznie i może być ono podpisane wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Od tej reguły jest jednak wyjątek – dla pewnej grupy podmiotów, którzy mogą złożyć CIT-8 do Urzędu Skarbowego w formie papierowej. Dotyczy to takich podatników, którzy osiągnęli tylko dochód zwolniony z podatku i nie zatrudniają żadnych pracowników ani zleceniobiorców.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszam do kontaktu >> 

 

Zobacz także

Skomentuj