Nowe oraz zaktualizowane struktury logiczne sprawozdań finansowych - dla kogo?

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane nowe oraz zaktualizowane struktury logiczne sprawozdań finansowych. Kogo dotyczą?

 

Przypomnijmy, że od 1 października 2018 sprawozdania finansowe (SF) sporządza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Do końca 2019 roku elektroniczne sprawozdania finansowe można było podzielić na dwie formy:

 • elektroniczne ustrukturyzowane mające postać pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego – tekstowy, graficzny, mieszany (np. PDF, tekstowy, CSV);
 • elektroniczne nieustrukturyzowane mające postać pliku XML, sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym przez Ministerstwo Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W formie ustrukturyzowanej swoje sprawozdania finansowe sporządzały jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS oraz podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Dodatkowe informacje i objaśnienia są załączane w ustrukturyzowanym pliku jako plik np.: PDF, Word, Excel w standardzie Base64 (wyłączając notę do podatku).

Natomiast z formy nieustrukturyzowanej mogli skorzystać podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, nie prowadzący działalności gospodarczej.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z naszymi ekspertami finansowo-księgowymi >>  

 

Wymogi w zakresie sprawozdań finansowych od 1 stycznia 2020 roku

Z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana przepisów w art. 27 ust. 2 ustawy CIT, która polegała na wprowadzeniu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku składania ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych.

Oznacza to, że od początku 2020 roku sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej sporządzają wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe i obowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych, dla których struktury logiczne są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie informuje, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane. Dlatego takie sprawozdania sporządza się nadal w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

 

Zeszłoroczne zmiany struktury SF dla wybranych podmiotów

Od 1 września 2019 roku nastąpiła zmiana w strukturach i opublikowane zostały wersje v.1-2.xsd dla podmiotów:

 • BankStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd
 • BankWTysiacach(1)_v1-2.xsd
 • BankWZlotych(1)_v1-2.xsd
 • JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd
 • JednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-2.xsd
 • JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-2.xsd
 • JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd
 • JednostkaMalaWTysiacach(1)_v1-2.xsd
 • JednostkaMalaWZlotych(1)_v1-2.xsd
 • JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd
 • JednostkaMikroWTysiacach(1)_v1-2.xsd
 • JednostkaMikroWZlotych(1)_v1-2.xsd
 • JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd
 • JednostkaOpWTysiacach(1)_v1-2.xsd
 • JednostkaOpWZlotych(1)_v1-2.xsd
 • StrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd
 • ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd
 • ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-2.xsd
 • ZakladUbezpieczenWZlotych(1)_v1-2.xsd
 • ASIStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd
 • ASIWTysiacach(1)_v1-2.xsd
 • ASIWZlotych(1)_v1-2.xsd

 

* ASI oznacza: ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ALTERNATYWNYCH SPÓŁEK INWESTYCYJNYCH

 

 • DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin _v1-2.xsd
 • DomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-2.xsd
 • DomMaklerskiWZlotych(1)_v1-2.xsd
 • MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd
 • MalaSKOKWTysiacach(1)_v1-2.xsd
 • MalaSKOKWZlotych(1)_v1-2.xsd.xsd
 • SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd
 • SKOKWTysiacach(1)_v1-2.xsd
 • SKOKWZlotych(1) _v1-2.xsd

 

oraz skonsolidowanych sprawozdań dla Jednostki Innej, Domu Maklerskiego, Zakładu Ubezpieczeń.

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

Kogo dotyczą nowe i zaktualizowane struktury logiczne SF?

W dniu 28 lipca br. Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie:

Nowe struktury dla funduszy inwestycyjnych:

 • FunduszInwestycyjnyStrukturyDanychSprFin_v1-3.xsd
 • FunduszInwestycyjny_v1-3.xsd
 • FunduszInwestycyjnyPolaczony_v1-3.xsd
 • FunduszInwestycyjnyPolaczonySubfundusze_v1-3.xsd

Zaktualizowane struktury dla banków:

 

Dodatkowo zaktualizowane zostały struktury zawierające podstawowe typy danych ElementarneTypyDanych_v5-0E.xsd, które są ogólne dla wszystkich struktur w wersji v.1-3 oraz specyficzne typy danych dla sprawozdań finansowych StrukturyDanychSprFin_v1-3.xsd.

 

Wersja 1-0 struktur logicznych wciąż pozostaje

Przypomnijmy, że nadal obowiązują struktury w wersji v.1-0 dla:

 • jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości: JednostkaEmitent​_v1-0.xsd 0.01MB;
 • dla pozostałych jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dla których nie opublikowano dedykowanych schem (np. dla samorządowych zakładów budżetowych, posiadających status podatnika CIT). Schema może być wykorzystywana wyłącznie do tworzenia sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie przepisów innych niż ustawa o rachunkowości: OrganizacjaInna​_v1-0.xsd01MB.

 

 Zmiana struktury podstawowych typów danych nasuwa wniosek, że w najbliższym czasie mogą zmienić się również struktury dla pozostałych plików sprawozdań finansowych.

 

źródła:

https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/aktualizacja-struktur-logicznych-dla-sprawozdan-finansowych/

Art. 45 ust. 1f, 1g ustawy o rachunkowości

Art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Doświadczony Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 roku odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez min. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj