Ważne zmiany w ryczałcie - resort finansów opublikował projekt noweli!

Rząd chce stymulować przedsiębiorczość i spełnić zapowiedzi z exposé premiera Morawieckiego. Jak? Między innymi poszerzając krąg przedsiębiorców uprawnionych do opodatkowania w formie ryczałtu. Zmiany mają wejść w życie już od stycznia 2021 roku! 

 

W miniony weekend na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw„.

Poza tym, że nowela ma wprowadzić już niebawem opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT (o czym napiszemy więcej niebawem, a już teraz można przeczytać m.in. tutaj >>) oraz szereg innych zmian, ma dotyczyć także modyfikacji istotnych reguł opodatkowania w formie ryczałtu.

 

Jakie zmiany będą dotyczyły opodatkowania w formie ryczałtu?

Wśród kluczowych zmian, jakie planuje ustawodawca, znajduje się podniesienie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego do kwoty 2 mln euro oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu. Pozostałe zmiany – wg resortu finansów – „polegają na dostosowaniu ustawy o ryczałcie do brzmienia przepisów ustawy PIT oraz doprecyzowaniu przepisów dotyczących obliczania ryczałtu wpłacanego kwartalnie”. Są to m.in. – jak czytamy w dokumencie:

  • likwidacja większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem (m.in. poprzez zmianę definicji wolnych zawodów),
  • obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem,
  • likwidacja wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka,
  • dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

 

Cel zmian przepisów dotyczących ryczałtu

Zmiany zaproponowane przez ustawodawcę są – w opinii autorów – „korzystne dla podatników i mają na celu przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać„.

 

oprac. HZK za bip.kprm.gov.pl

Zobacz także

Skomentuj