Przepisy wprowadzone z początkiem października 2020 r. mogą stać się problematyczne dla przedsiębiorców, którzy częściej korzystali z dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności. Co się zmieniło i jak stosować wymagane oznaczenia?

 

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności został wprowadzony prawie rok temu, tj. 1 listopada 2019, dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Dla pozostałych transakcji mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny. W przypadku większości transakcji to właśnie nabywca towaru lub usługi decyduje, czy opłaci zakup towaru lub usługi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Dobrowolność MPP a Biała lista

Nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 1 lipca 2020 roku złagodziła przepisy dotyczące Białej listy podatników VAT. Od tego momentu dokonanie płatności powyżej 15  tys. zł na rachunek nie znajdujący się na białej liście w dniu zlecania przelewu nie obliguje podatnika do wyłączania z koszów uzyskania przychodów (doliczania do przychodów podatkowych), pod warunkiem, że zapłata została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Z tego względu podatnicy chętniej stosują dobrowolny MPP przy płatnościach za faktury, w celu ograniczenia ryzyka poniesienia odpowiedzialności solidarnej oraz konsekwencji finansowych.

 

Oznaczenie MPP w JPK_VAT z deklaracją

Przepisy wprowadzone z początkiem października 2020 r. mogą stać się problematyczne dla przedsiębiorców, którzy częściej korzystali z dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności. Zmianie uległy zasady ewidencjonowania transakcji w nowym pliku JPK. Struktura JPK_V7M i JPK_V7K (nazwy nowego JPK_VAT z deklaracją) wskazuje na oznaczanie transakcji podlegających mechanizmowi podzielonej płatności, zarówno po stronie ewidencji zakupów jak i ewidencji sprzedaży – oznaczenie MPP.

Co ważne nowe oznaczenie MPP ma dotyczyć wyłącznie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu.

Z tego względu przedsiębiorcy stosujący dobrowolnie ten mechanizm oraz Ci, którzy w obawie przed ewentualną pomyłką umieszczali na fakturach adnotację „Mechanizm podzielonej płatności” nie będą mieli możliwości oznaczenia takich faktur dodatkowym symbolem MPP, gdyż jest on wymagany jedynie w przypadku, gdy będzie występował obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

 

Inne wyjaśnienia MF dot. MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją

Pomimo wyjaśnień zawartych w Broszurze Informacyjnej opublikowanej na stronie rządowej Ministerstwa Finansów (MF), przedsiębiorcy zastanawiali się jak oznaczać faktury błędnie wystawiane lub wystawione do nich korekty.

W związku z ilością zgłoszeń dot. kwestii oznaczania transakcji dodatkowym symbolem MPP, MF aktualizuje wyjaśnienia w formie pytań i odpowiedzi dot. JPK_VAT z deklaracją.

Z najczęściej zadawanymi pytaniami i wyjaśnieniami MF można się zapoznać tutaj.

Poniżej niektóre z wyjaśnień przedstawione w skrócie:

  • faktura zakupu, na której znajdują się towary z załącznika nr 15 ustawy o VAT, o łącznej wartości przekraczającej 15 tys. zł , bez adnotacji „Mechanizm podzielonej płatności” – pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, należy zastosować oznaczenie MPP;
  • faktura wystawiona w okresie przed wdrożeniem nowej struktury do wykazania w JPK w okresie obowiązywania nowej struktury – oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej; dotyczy to również np. faktur zakupowych, które zostały wystawione przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania;
  • faktura korygująca rozliczona w okresie obowiązywania nowej struktury, wystawiona do faktury pierwotnej ujętej w JPK_VAT w okresach przed wprowadzeniem nowej struktury – podlega oznaczeniu MPP;
  • faktura pierwotna podlegająca obowiązkowemu MPP na kwotę powyżej 15 tys. zł, faktura korygująca powodująca obniżenie wartości brutto na kwotę nie przekraczającą 15 tys. zł – faktura korygująca nie powinna być oznaczona w pliku jako MPP; oznaczeniu podlega jedynie faktura pierwotna; jeśli podatnik na moment przesyłania pliku pierwotnego za dany miesiąc wie, że ostatecznie transakcja nie podlega obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności, możliwe jest wykazanie także faktury pierwotnej bez oznaczenia MPP; bez znaczenia pozostaje przy tym, kiedy dokonywana jest płatność.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z naszymi ekspertami finansowo-księgowymi >>  

 

Zobacz także

Skomentuj