Wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 można składać już po północy!

Od 15 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy z 45 branż sektora mikro oraz MSP, uprawnieni do otrzymania pomocy z Tarczy Finansowej PFR 2.0, mogą składać wnioski o subwencję finansową.

 

Wiceprezes PFR Bartosz Marczuk przypomina, że po północy z czwartku na piątek (tj. od 15 stycznia br.) firmy mikro, małe i średnie z branż, które ucierpiały z powodu koronawirusa, mogą składać przez internet wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

O uruchomieniu przez Polski Fundusz Rozwoju Tarczy Finansowej 2.0, pisaliśmy tutaj >> (klik). 

 

Co daje Tarcza Finansowa PFR 2.0?

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program Polskiego Funduszu Rozwoju przeznaczony dla firm z 45 branż (początkowo ów katalog obejmował 38 branż), które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z restrykcjami wprowadzonymi w celu walki z pandemią COVID-19.

Przewidziana w jej ramach pomoc dla firm z sektora mikro- oraz MSP opiewa na 13 mld zł i umożliwia uzyskanie subwencji finansowej PFR, która może mieć bezzwrotny charakter, po spełnieniu przez wnioskującego przedsiębiorcę warunków określonych w regulaminie udzielania subwencji oraz w umowie subwencji finansowej. Maksymalna kwota subwencji dla firm mikro wynosi 324 tys. zł, natomiast dla przedsiębiorstw małych i średnich – do 3,5 mln. zł.

 

 Algorytm ma w ciągu 24 godzin analizować składane przez przedsiębiorców wnioski, a pieniądze mają znajdować się w ich dyspozycji maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia aplikacji!

 

Na co można przeznaczyć uzyskaną subwencję finansową PFR?

W przypadku mikrofirm uzyskane pieniądze z Tarczy Finansowej PFR 2.0 można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, takich jak: wynagrodzenia pracowników, zakup towarów i materiałów oraz sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, zakup usług obcych czy kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, najmu nieruchomości wykorzystywanej na cele biznesowe oraz należności publicznoprawne.

Subwencja dla przedsiębiorstw małych i średnich firm z kolei może być przeznaczona na finansowanie 70% kosztów stałych.

 

Jakie są kluczowe warunki uzyskania wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0

Tarcza Finansowa 2.0 jest przeznaczona przede wszystkim dla firm, które odnotowały minimum 30% spadek obrotów we wskazanych okresach minionego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. UWAGA! Podczas obliczania spadku obrotów będzie uwzględniana całość obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w porównywanych okresach, a nie tylko obroty z działalności w ramach wyszczególnionych 45 kodów PKD.

Ponadto istotne jest m.in. kryterium prowadzenia działalności gospodarczej w jednym lub więcej ze wskazanych kodów PKD w trzech datach:

 • na ostatni dzień grudnia 2019 roku,
 • na 1 listopada 2020 roku
 • oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (w dniu złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w stanie likwidacji, upadłości ani restrukturyzacji).

 

Szczegółowe i aktualne informacje na temat warunków uzyskania pomocy z Tarczy Finansowej PFR 2.0 znajdują się na rządowej stronie gov.pl >> (klik). 

 

Które branże (45 kodów PKD) mogą się ubiegać o pomoc z Tarczy Finansowej PFR 2.0?

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych– zespół muzyczny
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

oprac. HZK za gov.pl

mm

Specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj