Alert! Nie będzie wydłużenia terminu sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2020 rok!

Jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, mają czas do 31 marca br. na sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Jedynie w przypadku organizacji non-profit MF planuje wydłużenie terminu.

 

Resort finansów przypomina, że z końcem marca 2021 roku upływa termin sporządzania sprawozdań finansowych za miniony rok w przypadku jednostek, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Pracownicy ministerstwa przygotowali materiały poświęcone sprawozdawczości finansowej w czasie COVID-19 (w tym rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości), aby ułatwić wywiązanie się z tego obowiązku sprawozdawczego.

 

Chcesz mieć pewność prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego?   

Nasza aplikacja umożliwia łatwe i szybkie tworzenie e-Sprawozdań oraz ich zapisywanie w formacie XML. 

Sprawdź zalety e-Sprawozdania finansowego GT! 

 

 WAŻNE! MF nie planuje przedłużenia terminów (określonych w ustawie o rachunkowości) na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla wszystkich jednostek!


Jedynie w przypadku organizacji non profit (których działalność w znacznej mierze opiera się na wolontariacie i pracy społecznej), w związku z ich postulatami, resort finansów rozważa „niewielkie przesunięcie terminów (…), uwzględniając jednocześnie potrzebę tworzenia kluczowych informacji statystycznych dla funkcjonowania państwa”. Wkrótce ma zostać opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie.

 

 

oprac. HZK za gov.pl

Zobacz także

Skomentuj