Alert! Są rozporządzenia wydłużające terminy sprawozdawczości finansowej za 2020 rok!

W Dzienniki Ustaw pod pozycjami 571 i 572 pojawiły się rozporządzenia, które wydłużają terminy sporządzania i przekazywania organom podatkowym sprawozdań finansowych za rok 2020.

 

Dziś popołudniu, tj. 29 marca br., w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwa rozporządzenia wyczekiwane przez podatników, zapowiedziane przez resort finansów dokładnie tydzień temu (o planowanych zmianach informowaliśmy tutaj >>).

 

CIT-8 za rok 2020 dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych do 30 czerwca

Pierwszym wspomnianym aktem prawnym (o nr 571) jest Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych z jego treścią można się zapoznać tutaj >> (klik).

Rozporządzenie to, wchodzące w życie 30 marca br.:

  • przedłuża termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB), tj. o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r., w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych – do 30 czerwca br.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

 

Więcej czasu na SF dla sektora publicznego, organizacji non-profit i jednostek sektora finansów publicznych

Drugim (o nr 572) jest Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – z jego treścią można się zapoznać tutaj >> (klik).

Sektor prywatny i non-profit dostał 3 miesiące więcej na obowiązki sprawozdawcze, natomiast finansów publicznych – dodatkowy miesiąc. Więcej na temat wymienionych w powyższym rozporządzeniu wydłużonych terminów pisaliśmy tutaj >> (klik).

 

 

Chcesz mieć pewność prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego?    

Nasza aplikacja umożliwia łatwe i szybkie tworzenie e-Sprawozdań oraz ich zapisywanie w formacie XML.  

Sprawdź zalety e-Sprawozdania finansowego GT!  

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj