Czynny żal a niezłożenie JPK_VAT lub sprawozdania finansowego

Resort finansów przypomina spóźnialskim o możliwości skorzystania z tzw. czynnego żalu w przypadku niezłożenia JPK_VAT lub sprawozdania finansowego w terminie. 

 

Ministerstwo Finansów wydało komunikat wyjaśniający, że „w przypadku nieprzekazania w terminie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do właściwego urzędu skarbowego JPK_VAT z deklaracją, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy”.

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

 

Należy go złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla rozliczania podatku VAT, na piśmie „utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej” (np. przez e-Urząd Skarbowy), względnie ustnie do protokołu. Resort przypomina, że podatnicy są zobowiązani podać przy tym „istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego”. Wraz ze złożeniem czynnego żalu powinni przesłać JPK_VAT z deklaracją.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z naszymi ekspertami finansowo-księgowymi >>  

 

Równocześnie MF zaktualizowało najczęściej zadawane pytania dotyczące e-sprawozdań finansowych. W zakresie „Składanie i wysyłka” zostało dodane pytanie nr 11 dotyczące sposobu składania czynnego żalu w przypadku nieprzekazania w terminie Szefowi KAS sprawozdania finansowego przez podmioty do tego obowiązane.

 

Chcesz mieć pewność prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego?    

Nasza aplikacja umożliwia łatwe i szybkie tworzenie e-Sprawozdań oraz ich zapisywanie w formacie XML.  

Sprawdź zalety e-Sprawozdania finansowego GT!  

 

oprac. HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj