Czynny żal złóż przez e-Urząd Skarbowy

Upłynął ważny termin podatkowy dotyczący złożenia deklaracji czy zapłaceniu podatku i obawiasz się konsekwencji karnoskarbowych? Skorzystaj z instytucji czynnego żalu.

 

Resort finansów informuje, że podatnicy, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego dot. np. przekazania do urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych (TPR-C oraz TPR-P) czy schematach podatkowych (MDR), mogą złożyć tzw. czynny żal (na podstawie przepisów ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy) także poprzez serwis e-Urząd Skarbowy dostępny na witrynie podatki.gov.pl.

 

 Czyny żal polega na powiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego o naruszeniu przez siebie przepisów podatkowych i wymaga uregulowania wszystkich swoich zobowiązań, celem uniknięcia konsekwencji karno-skarbowych.

 

W jakim zakresie można złożyć czynny żal przez e-Urząd Skarbowy?

Resort Finansów poszerzył listę deklaracji/informacji/powiadomień, do których można złożyć czynny żal za pomocą portalu e-Urząd Skarbowy. Obecnie z instytucji czynnego żalu można skorzystać odnośnie:

 • informacji o schematach podatkowych (MDR),
 • informacji o cenach transferowych (TPR-C) i (TPR-P),
 • powiadomień w zakresie obowiązku przekazywania informacji o grupie podmiotów (CBC-P),
 • informacji o grupie podmiotów (CBC-R),
 • informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (FAT-1),
 • informacji o rachunkach raportowanych (CRS)
 • oraz sprawozdań finansowych.

 

Kiedy generalnie podatnik może skorzystać z instytucji czynnego żalu?

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może złożyć czynny żal – jak informuje portal biznes.gov.pl – przede wszystkim w następujących przypadkach:

 • nie złożył zeznania podatkowego w terminie,
 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe,
 • nierzetelnie wystawiał faktury,
 • nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT,
 • bezprawnie stosował obniżone stawki VAT,
 • bezprawnie stosował zwolnienie VAT,
 • zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wyłudził zwrot należności celnej,
 • wyłudził pozwolenie celne.

 

Jak w praktyce wygląda złożenie czynnego żalu?

Złożenie czynnego żalu oznacza w praktyce dobrowolne poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego o naruszeniu przepisów podatkowych, wraz z podaniem dokładnie czego dotyczyło wykroczenie. Następnym krokiem jest dopełnienie obowiązków, na czele z uiszczeniem w całości zobowiązania, które nie zostało uregulowane.

 

 UWAGA! Aby złożenie czynnego żalu było skuteczne, podatnik musi spełnić warunki określone w art. 16 kks, tj. m.in. podać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego oraz przekazać właściwą informację/sprawozdanie lub dopełnić innych obowiązków wynikających z ww. art. 16 kks.

 

Gdzie należy złożyć czynny żal?

Czynny żal należy złożyć do naczelnika właściwego (dla danego podatnika) urzędu skarbowego lub celnego w formie pisemnej (tradycyjnej lub elektronicznej), względnie ustnie do protokołu. Ponadto – jak przypomina resort finansów – w wielu przypadkach (wyżej wymienionych) podatnicy mogą również skorzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Nie jest do tego wymagane posiadanie podpisu elektronicznego – wystarczy zalogować się przez login.gov.pl, przy wykorzystaniu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

 

oprac. HZK za MF oraz biznes.gov.pl

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj