PFRON – sposób i termin składania sprawozdań finansowych

Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych są zobowiązani przedstawić w PFRON sprawozdania finansowego lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzania. W jaki sposób i do kiedy mogą to zrobić? Czym grozi niezłożenie sprawozdania w terminie?

 

PFRON ma dostęp do sprawozdań finansowych składanych drogą elektroniczną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zatem wnioskodawca, który złoży sprawozdanie elektroniczne do KRS, nie musi już dostarczać go bezpośrednio do PFRON. Należy pamiętać, że prawidłowość złożonych w KRS sprawozdań będzie weryfikowana przez PFRON i w razie wątpliwości wnioskodawca może być wezwany do ich ponownego uzupełnienia.

 

Do kiedy można złożyć sprawozdanie finansowe do PFRON?

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572), termin na złożenie elektronicznego sprawozdania za 2020 rok lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzania do właściwego terytorialnie oddziału PFRON, został wydłużony do 15 października 2021 roku. Elektroniczne sprawozdania finansowe, które nie są dostępne w KRS, należy przesłać na adres e-mail właściwych terytorialnie oddziałów PFRON. Sprawozdania muszą być podpisane kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym.

 

Czym grozi niezłożenie sprawozdania finansowego do PFRON w terminie?

Niezłożenie sprawozdania finansowego za 2020 rok lub oświadczenia o braku konieczności jego sporządzania do KRS lub właściwego oddziału PFRON w terminie może skutkować wstrzymaniem wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 

 

Chcesz mieć pewność prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego?    

Nasza aplikacja umożliwia łatwe i szybkie tworzenie e-Sprawozdań oraz ich zapisywanie w formacie XML.  

Sprawdź zalety e-Sprawozdania finansowego GT!  

 

Asystent, The Center of Excellence. Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj