Już za 3 miesiące ważne zmiany w związku z pakietem SLIM VAT 2!

Już od 1 października przedsiębiorcom ma być lepiej, a to za sprawą uchwalonego pakietu SLIM VAT 2, który ma ulżyć w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Co ważnego się zmieni?

 

Dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe, związane z tzw. pakietem SLIM VAT 2. Celem zmian jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. Już tydzień temu, tj. 28 czerwca br., dokument trafił do Prezydenta i Marszałka Senatu, uchwalony przez Sejm 4 dni wcześniej (po odrzuceniu przez izbę niższą parlamentu wszystkich poprawek Senatu w zakresie tzw. pakietu e-commerce, na czele z opóźnieniem wejścia w życie tego pakietu z 1 lipca na 1 września br.).

Jakie kluczowe zmiany przyniesie SLIM VAT 2?

 1. Możliwość odliczania VAT po terminie „na bieżąco” – to bodaj najważniejsze ułatwienie przyjętej nowelizacji, które objęło również wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów; takie rozliczenie (w zakresie importu usług, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, a także wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa, rozliczanych w ramach systemu odwrotnego obciążenia) będzie możliwe dzięki rozszerzeniu liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnicy będą mogli dokonać odliczenia przez korektę deklaracji; tym samym zrezygnowano z konieczności rozliczania podatku należnego z tytułu importu usług w terminie trzech miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, co deklarowany VAT należny (implementując niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A);
   Po zmianie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.


  O możliwości odzyskania korzystniejszych odsetek od VAT w transakcjach WNT i kończącym się czasie na wznawianie postępowań pisaliśmy tutaj >> (klik).

   

 2. Umożliwienie podatnikowi, który rozlicza podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania w jej ramach korekty, jeśli w pierwotnej deklaracji nie rozliczył podatku w prawidłowej wysokości.
 3. Wydłużenie czasu na stosowanie ulgi na złe długi: z dwóch do trzech lat – pozwoli to na uproszczenie sposobu obłożenia podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości oraz umożliwia przesyłanie środków między rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach, albo opłacanie z rachunku VAT składek na KRUS.

 

Jakie zmiany wprowadzają nowelizowane przepisy?

Jak czytamy w informacji opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta „zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802) obejmują m.in.:

 1. modyfikację definicji legalnej terminu „państwo członkowskie”;
 2. wskazanie zasad określania miejsca dostawy w ramach tzw. transakcji łańcuchowych w sytuacji, gdy podmiotem organizującym transport nie jest nabywca, który dokonuje dostawy towarów czy podmiot pośredniczący, lecz pierwszy w kolejności dostawca oraz ostatni nabywca;
 3. wprowadzenie nowych regulacji dotyczących zasad dokonywania korekt obniżających podstawę opodatkowania;
 4. zmianę przepisów dotyczących terminów, w jakich podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów;
 5. modyfikację warunków rezygnacji ze zwolnienia z VAT przysługującego w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części;
 6. dostosowanie przepisów normujących warunki obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 7. częściowe dostosowanie przepisów normujących zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 8. zmianę procedury przekazywania środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT;
 9. modyfikację poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy”.

Z kolei zmiany w ustawie Prawo bankowe (z 29 sierpnia 1997 r.; Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432, 680 i 815) dotyczą:

 • zasad uznawania i obciążania rachunków VAT,
 • egzekucji oraz zabezpieczenia środków z rachunku technicznego służącego identyfikacji posiadacza rachunku VAT.

 

Treść ustawy oraz etap legislacyjny można sprawdzić tutaj >> (klik). 

 

Większość zmian pakietu SLIM VAT 2 ma zacząć obowiązywać od 1 października br. Do tematu SLIM VAT 2 z pewnością jeszcze niejednokrotnie będziemy wracać.

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego lub z zakresu doradztwa podatkowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

Zobacz także

Skomentuj