Nadciągają zmiany w TAX FREE - jak się do nich przygotować od 1 lipca 2021 roku?

Od 1 stycznia 2022 roku ma zacząć funkcjonować elektroniczny system TAX FREE – do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE oraz do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu VAT podróżnym. Co warto na ten temat wiedzieć, żeby dobrze się przygotować do zmian?

 

Jeśli korzystasz z systemu zwrotu VAT podróżnym, od stycznia 2022 wystawisz dokumenty jedynie w formie elektronicznej. Krajowa Informacja Skarbowa udostępniła 1 lipca 2021 możliwość rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Nowy system informatyczny TAX FREE – przewidujący obieg dokumentów w formie elektronicznej i elektroniczne dokumenty – zastąpi i unowocześni dotychczasowy system, w którym obieg dokumentów występował jedynie w formie papierowej. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli sprzedawać w systemie TAX FREE, mają pół roku na dostosowanie swojego biznesu do nowych przepisów.

 

System TAX FREE – czym jest i kto może skorzystać?

System zwrotu VAT dla podróżnych – TAX FREE, funkcjonuje w Polsce od 1999 roku i pozwala turystom odwiedzającym Polskę uniknąć podwójnego opodatkowania. Podróżni, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej mają możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli:

 • łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT wynosi co najmniej 200 zł;
 • podróżny otrzymał paragon z kasy rejestrującej, opatrzony stemplem Urzędu Celnego;
 • zakupione towary zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, towary nie mogą zostać skonsumowane na terenie UE;
 • towary tak nabyte nie mogą być przeznaczone na cele handlowe.

 

Kto jest uprawniony do zwrotu podatku VAT podróżnym?

Zwrotu podatku VAT turystom może dokonać sprzedawca towaru lub podmiot pośredniczący, z którym sprzedawca podpisał odpowiednią umowę. Aby stać się podmiotem uprawnionym do skorzystania ze sprzedaży w systemie TAX FREE, konieczne jest posiadanie statusu czynnego podatnika VAT oraz prowadzenie sprzedaży rejestrowanej kasą fiskalną.

Sprzedający, który chce skorzystać z procedury zwrotu VAT podróżnym, musi dodatkowo dokonać kilku formalności:

 • poinformować naczelnika urzędu skarbowego, że jest sprzedawcą, u którego zakupy uprawniają do zwrotu podatku podróżnym;
 • wskazać miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze TAX FREE;
 • oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym o możliwości uzyskania zwrotu podatku za zakupiony towar;
 • zapewnić podróżnym informacje o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Jeżeli podatnik korzysta z usług pośrednika w procedurze TAX FREE, ma obowiązek poinformować naczelnika urzędu skarbowego z kim zawarł umowę dotyczącą zwrotu podatku VAT na rzecz podróżnych oraz przedłożyć kopię takiej umowy.

 

Procedura zwrotu VAT podróżnym w 2021 roku

Sam proces sprzedaży jest podobny do regularnej sprzedaży dla osób fizycznych. Firma wystawia paragon za zakupiony towar, opodatkowany stawką VAT odpowiednią dla danego towaru, do którego dołącza w formie papierowej dokument „zwrot VAT dla podróżnych”. Dokument ten musi zostać ostemplowany na granicy, a następnie wrócić do sklepu. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, że zakupiony towar został przez nabywcę wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej i po dokonaniu zwrotu podatku VAT podróżnemu, taka dostawa jest opodatkowana stawką 0%.

Jeżeli sprzedawca do czasu rozliczenia za miesiąc, w którym dokonano dostawy, nie otrzyma potwierdzenia wywozu, powinien opodatkować tę sprzedaż według stawki krajowej.

 

Jakie zmiany nastąpią w TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku?

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wychodząc naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorców (którzy coraz częściej chcą korzystać z nowoczesnych, wygodnych i cyfrowych usług) stworzyły system informatyczny TAX FREE, który będzie dostępny w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy uczestniczący w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Już teraz możliwa jest rejestracja do systemu, która do końca roku 2021 r. będzie obowiązkowa dla wszystkich sprzedawców, chcących skorzystać z procedury TAX FREE.

Ważną zmianą, która również zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r. będzie posiadanie co najmniej jednej kasy on-line przez firmę korzystającą z systemu TAX FREE. Jest to jeden z dwóch warunków, które trzeba będzie spełnić już w momencie rejestracji na platformie PUESC. Drugim warunkiem, weryfikowanym przy rejestracji na platformie, jest posiadanie statusu czynnego podatnika VAT. Przedsiębiorca po rejestracji wskaże miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, co zastąpi dotychczasowy obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu sprzedaży w procedurze TAX FREE i o miejscach, w których taka sprzedaż będzie dokonywana.

Co ważne, obowiązek rejestracji i założenia konta na platformie PUESC oraz obowiązek stosowania kas on-line dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy już sprzedają towary podróżnym, jak również tych, którzy dopiero zamierzają rozpocząć taką sprzedaż. Co za tym idzie, przedsiębiorca, który nie wprowadzi kasy on-line i nie założy konta w systemie informatycznym TAX FREE, od 1 stycznia 2022 r. nie będzie mógł sprzedawać podróżnym towarów w ramach systemu zwrotu podatku VAT.

Po zmianach i wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów – od 1 stycznia 2022 roku – podróżny będzie mógł otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

 • sprzedawca wystawi elektroniczny dokument TAX FREE z wykorzystaniem systemu TAX FREE;
 • podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej;
 • funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE;
 • podróżny przedstawi potwierdzony wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE sprzedawcy.

Jak widać, papierowy dokument, wydawany obecnie do paragonu, który należało potwierdzić na granicy, zostanie zastąpiony elektronicznym dokumentem TAX FREE. Przedsiębiorcy będą wystawiali dokumenty TAX FREE w postaci elektronicznej i poprzez system PUESC, które następnie będą przekazywane organowi KAS. W ten sam sposób będą również ewidencjonowane wypłacone kwoty zwrotu VAT podróżnym.

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego lub z zakresu doradztwa podatkowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

 

Nowy sposób wystawiania i rejestrowania dokumentów w elektronicznym systemie TAX FREE to dla przedsiębiorcy szybszy i łatwiejszy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w procedurze TAX FREE, uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru bezpośrednio od urzędu i ułatwienie w rozliczeniach z administracją skarbową, ale również z samymi podróżnymi.

Dla podróżnych natomiast uzyskanie zwrotu VAT stanie się szybsze, mniej skomplikowane, a sama dokumentacja związana ze zwrotem VAT będzie dostępna w formie elektronicznej.

 

Zobacz także

Skomentuj