SLIM VAT 2 - co się zmieni dzień po ogłoszeniu nowych przepisów?

Jakie zmiany w SLIM VAT 2 wejdą w życie po dniu ogłoszenia? Poniżej kluczowe informacje w telegraficznym skrócie.

Prezydent 19 sierpnia br. podpisał Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Obecnie oczekuje ona na publikację w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja w większości wchodzi w życie od 1 października 2021 r., z wyjątkiem:

  • 2 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, który wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.
  • oraz 1 pkt 5 i pkt 8 lit. a–c oraz art. 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

To właśnie na tych ostatnich przepisach skupimy się w bieżącej publikacji, jako że będziemy mieć z nimi do czynienia najprędzej. Jakie zatem zmiany czekają nas już niebawem?

Z treścią Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe można się zapoznać tutaj >> (klik). 

 

VAT naliczony = VAT należny w tym samym miesiącu

Zasada ta dotyczy następujących sytuacji:

  • przy WNT (z art.9 ustawy o VAT), pod warunkiem:
    • otrzymania faktury z tytułu WNT w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy (otrzymanie faktury po upływie tego terminu upoważnia do powiększenia VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym zadeklarowano VAT należny z tytułu WNT);
    • uwzględnienia VAT należnego w deklaracji podatkowej zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego;
  • przy imporcie usług, dostawie towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca i WNT w ramach własnego przedsiębiorstwa, rozliczanych w ramach systemu odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt.4, art. 17 ust. 1 pkt.5, art. 11), pod warunkiem:
    • uwzględnienia VAT należnego w deklaracji podatkowej zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego.

 

Już za 3 miesiące ważne zmiany w związku z pakietem SLIM VAT 2!

 

Rozliczenie VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej

Dodano możliwość dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji podatnik nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

Korekty dokonuje się w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Jeżeli podatek nie zostanie rozliczony w terminie określonym powyżej, wówczas podatnik traci prawo do rozliczania w deklaracji podatkowej podatku należnego wykazanego w zgłoszeniu celnym, w odniesieniu do którego nie rozliczył w całości podatku w deklaracji podatkowej.

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego lub z zakresu doradztwa podatkowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

autor: The Center of Excellence, Outsourcing GrantThornton
redakcja: Honorata Zakrzewska-Krzyś

Zobacz także

Skomentuj