Alert! Od 31 października obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych dla kolejnych podmiotów!

Fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia od 31 października będą musiały zgłosić beneficjenta rzeczywistego. Jaki jest maksymalny termin dokonania zgłoszenia i kara za jego brak?

 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza obowiązek zgłaszania m.in. fundacji, spółdzielni oraz stowarzyszeń wpisanych do KRS jako beneficjentów rzeczywistych.

 

Jakie są terminy zgłaszania beneficjenta rzeczywistego?

Możliwość zgłaszania danych do CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych) dla ww. podmiotów pojawi się 31 października 2021 roku. Ostatecznym terminem na dokonanie zgłoszenia dla podmiotów uprzednio zarejestrowanych w KRS będzie 31 stycznia 2022 roku. Z kolei w przypadku organizacji wpisanych do KRS po 31 października br., termin wynosić będzie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

 

Jakie są kary za brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego?

Podanie nieprawdziwych informacji lub brak odpowiedniego zgłoszenia danych będzie się wiązać z ryzykiem sankcji w formie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości nawet do 1 mln zł oraz nałożeniem odpowiedzialności karnej.

 

Więcej na ten temat w poniższej publikacji Kancelarii prawnej Grant Thornton 👇

Fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia z obowiązkiem zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego od 31 października 2021 r.!

 

O obowiązku dokonywania zgłoszeń do CRBR pisaliśmy także tutaj >> Kontrolujesz spółkę? Zgłoś się do CRBR lub zapłać 1 milion zł! 

 

oprac. HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj