Dla kogo rekompensaty za stan wyjątkowy?

Premier zapowiedział rekompensaty na uproszczonych zasadach dla firm prowadzących działalność gospodarczą na obszarze przygranicznym z Białorusią, na którym obowiązuje stan wyjątkowy. Ale nie wszyscy je dostaną!

 

Największe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenach objętych stanem wyjątkowym (przypominamy – wprowadzonym na początku września br. w pasie przygranicznym z Białorusią, tj. w części woj. lubelskiego i podlaskiego) dotykają – w ocenie rządu – głównie przedsiębiorców z branży turystycznej, którzy nie mogą przyjmować gości. I to oni mają być beneficjentami rządowych rekompensat przyznawanych na uproszczonych zasadach. Rekompensaty te mają być przyznawane dzięki nowej specustawie (ustawie o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 roku) – obecnie znajduje się ona przed pierwszym czytaniem w Sejmie.

 

Masz wątpliwości dotyczące swojej sytuacji prawno-podatkowej lub zapisów księgowych? Odzyskaj spokój i pieniądze dzięki wsparciu doradców podatkowych Grant Thornton lub ekspertów ds. finansowo-księgowych >> 

 

Jaka będzie wysokość rekompensat dla firm za stan wyjątkowy?

Rządowe rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym mają być wypłacane w wysokości 65% udokumentowanego przychodu uzyskiwanego w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego, tj. za czerwiec, lipiec i sierpień br. – na uproszczonych warunkach, czyli bez konieczności udowadniania poniesienia szkody ani jej wysokości. Obiecane przedsiębiorcom pieniądze mają być wypłacane przez wojewodów, do których poszkodowani przedsiębiorcy będą musieli złożyć odpowiedni wniosek.

 

 UWAGA! Każdy przedsiębiorca, który uzyska rekompensatę w wysokości przekraczającej 65 000 zł będzie poddany obowiązkowej kontroli przeprowadzonej przez wojewodę, na swój koszt.

 

Dla kogo rekompensaty uproszczone za stan wyjątkowy?

Rządowa pomoc dotycząca wprowadzenia stanu wyjątkowego ma objąć firmy z branży turystycznej, na czele z hotelarzami, przedsiębiorcami prowadzącymi agroturystykę, placówki gastronomiczne czy pilotów wycieczek itd. Pozostali – np. sklepikarze, kosmetyczki, fryzjerzy etc. będą mogli się ubiegać o pomoc na zasadach obowiązujących w tzw. ustawie odszkodowawczej, jednak w tym przypadku rekompensaty będą przyznawane za szkodę rzeczywistą (m.in. wynagrodzenia, czynsz, składki ZUS), ale bez utraconych korzyści (niesprzedanych usług czy towarów).

 

 WAŻNE! Zgodnie z projektem najnowszych regulacji przedsiębiorcy czy rolnicy, którzy uzyskają rekompensatę w wys. 65% swoich średnich przychodów (za okres 3 miesięcy sprzed wprowadzenia stanu wyjątkowego) nie będą mogli dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania na podstawie ustawy odszkodowawczej. Będą musieli wybrać, które przepisy są w ich przypadku korzystniejsze i taki tryb dochodzenia roszczeń zastosować.


oprac. HZK za PAP oraz prawo.pl

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj