Alert! Zmiana wzorów deklaracji akcyzowych!

Są nowe wzory deklaracji akcyzowych – umożliwią m.in. wnioskowanie o nadpłatę akcyzy przy składaniu korekty rozliczeń. Co jeszcze się zmieni?

 

MFFiPR opublikowało projekt rozporządzenia z nowymi wzorami deklaracji akcyzowych. Z dokumentu wynika, że będzie można jednocześnie wnioskować o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz zniknie problem związany z wykazywaniem w deklaracjach miesięcznych wyrobów wolnych od podatku i opodatkowanych zerową stawką daniny.

 

Korekta których deklaracji umożliwi wnioskowanie o nadpłatę akcyzy?

Przedsiębiorcy będą mogli występować o nadpłatę akcyzy przy korekcie elektronicznej deklaracji podatkowej:

  • AKC/AKCzo,
  • AKC-WW,
  • AKC-EN,
  • AKC-WG,
  • AKC-ST/AKC-STn
  • i AKC-PA.

 

 Obecnie podatnik, który składa korektę rozliczeń w formie elektronicznej, nie może równocześnie wnioskować o nadpłatę.

 

Kiedy zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji akcyzowych?

Dotychczasowe wzory deklaracji mają obowiązywać do końca 2021 roku, natomiast nowe mają być stosowane od 1 stycznia 2022 roku. Ze starych wzorów deklaracji miesięcznych będzie można jeszcze korzystać do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 kwietnia 2022 roku, a deklaracji kwartalnych – do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2022 roku.

Nowe wzory deklaracji mają zawierać dodatkowe pole, w którym osoba podpisująca deklarację będzie musiała podać swój identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL).

 

  Dokument znajduje się w fazie projektu. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

Zobacz także

Skomentuj