Rozpoczął się pilotaż VAT UE CBR, czyli “Cross-Border Rulings”

Przedsiębiorcy mogą zyskać pewność co do opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich UE, ubiegając się o uzgodnioną interpretację VAT UE CBR w ramach pilotażu „Cross-Border Rulings”.

 

„Cross-Border-Rulings” to nowa forma współpracy z podatnikami podatku VAT, w ramach której możliwe jest uzyskanie pewności co do opodatkowania tej samej transakcji w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej w trakcie planowania działań gospodarczych.

W związku z przystąpieniem przez Polskę do realizowanego przez niektóre państwa członkowskie UE (poniżej w ramce) pilotażu VAT UE CBR, wnioskodawcy są uprawnieni do wystąpienia do Krajowej Administracji Skarbowej (czyli „KAS”) z tzw. Wstępnym wnioskiem CBR. Następnie po jego akceptacji przez KAS, występują oni z Wnioskiem CBR. KAS przygotowuje wówczas swoje stanowisko w sprawie i konsultuje je z administracją podatkową państwa członkowskiego UE wskazanego przez podatnika we Wniosku CBR, a następnie informuje wnioskodawcę o uzgodnieniu lub nieuzgodnieniu wspólnego stanowiska przez KAS z administracją współpracującą w ramach pilotażu VAT UE CBR.

 

 Pilotaż VAT UE CBR to projekt zainicjowany w ramach grupy EU VAT Forum. Obecnie realizuje go 18 państw członkowskich UE: Polska, Belgia, Dania, Irlandia, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Niderlandy, Portugalia, Słowenia, Finlandia oraz Szwecja.

 

Jakie korzyści można uzyskać dzięki wnioskowaniu o interpretację VAT UE CBR?

Korzyścią dla podatnika VAT wynikającą ze złożenia przez niego wniosków CBR jest:

 • uzgodnienie na wniosek podatnika interpretacji prawa podatkowego z obszaru VAT w sprawach o charakterze transgranicznym, z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR;
 • zmniejszenie ryzyka powstania w przyszłości podwójnego opodatkowania podatkiem VAT,
 • uniknięcie sporów w zakresie opodatkowania VAT,
 • zyskanie neutralności fiskalnej.

 

Jakie są warunki procedowania wniosku CBR przez KAS?

Aby „Wstępny wniosek” a następnie „Wniosek” CBR mógł być procedowany, wymagane jest łączne spełnienie następujących wymogów formalnych:

 1. sprawa ma charakter transgraniczny;
 2. dotyczy planowanych transakcji, które nie zostały jeszcze dokonane;
 3. KAS stwierdzi duży stopień skomplikowania sprawy (na etapie „Wstępnego wniosku” CBR), a następnie zaakceptuje „Wstępny wniosek” CBR (na etapie „Wniosku” CBR);
 4. wniosek dotyczy uzgodnień z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR VAT,
 5. Wniosek CBR został podpisany przez podatnika lub osobę przez niego upoważnioną,
 6. wnioskodawca wyraził zgodę na:
  • procedowanie przez KAS sprawy z zakresu Pilotażu VAT UE CBR,
  • przeprowadzenie przez KAS uzgodnień ze wskazaną we wniosku administracją podatkową państwa członkowskiego UE,
  • przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szefa KAS;
  • upublicznienie treści uzgodnionej interpretacji CBR po jej anonimizacji na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Finansów.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o interpretację VAT UE CBR?

Zarówno „Wstępny wniosek” CBR jak i sam „Wniosek” CBR należy złożyć na adres skrzynki pocztowej: CBR.poland@mf.gov.pl. Odbywa się nieodpłatnie.

Oba rodzaje wniosków można składać w dowolnej formie, jednak rekomendowane są gotowe formularze, tj.: CBR-1 (dla „Wstępnego wniosku”) oraz CBR-2 (dla „Wniosku„).

„Wstępny wniosek” CBR powinien zostać sformułowany w języku polskim. Natomiast „Wniosek” CBR powinien zostać sformułowany w języku polskim i angielskim oraz w przypadku, gdy wymaga tego administracja podatkowa państwa członkowskiego UE, z którą uzgodnienia żąda wnioskodawca, również w języku wymaganym przez to państwo.

 

 WAŻNE! W przypadku uzgodnienia stanowiska przez KAS z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, z którą wnioskodawca prosił o dokonanie uzgodnień, wnioskodawca otrzyma informację o treści uzgodnionej interpretacji VAT UE CBR.

 

Więcej informacji (w tym wzory formularzy) można znaleźć na rządowej stronie: https://www.podatki.gov.pl/vat/pilotaz-vat-ue-cbr/

 

oprac. za podatki.gov.pl

mm

Magdalena Augustynowicz, Senior Menedżer. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych z Nowoczesnej Rachunkowości Finansowej i Zarządczej w Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie. Biegły rewident. Z Grant Thornton związana od 2008 r. Dysponuje bogatym doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego, w tym głównie z kapitałem zagranicznym oraz raportowaniu według polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości a także branży energetycznej, telekomunikacyjnej, elektronicznej oraz handlowej. Nadzoruje i koordynuje prace zespołu księgowego w zakresie świadczenia usług outsourcingowych, stawiając na wysoką jakość, solidność oraz trwałe relacje biznesowe z klientami oparte na wzajemnym szacunku.

Zobacz także

Skomentuj