Nowe limity dla transakcji gotówkowych B2B i B2C – co zmieni Polski Ład?

W transakcjach B2B limit 8 tys. zł, zamiast dotychczasowych 15 tys. zł, natomiast w transakcjach B2C limit 20 tys. zł. Takie rozwiązania przewiduje Polski Ład, który ma wejść w życie z pierwszym stycznia 2022 roku. 

 

 

W 2017 roku został wprowadzony limit dla transakcji gotówkowych w wysokości 15 tysięcy złotych. Jeżeli faktura opiewała na wyższą kwotę i została opłacona gotówką – podatnik nie mógł takiego wydatku zaliczyć do kosztów podatkowych. Zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w Polskim Ładzie limit ten ma ulec obniżeniu do kwoty 8 tysięcy złotych. Nowy próg ma dotyczyć transakcji zawieranych na podstawie umów B2B. Celem fiskusa jest ograniczenie szarej strefy – efekt na pewno w jakimś stopniu zostanie osiągnięty. Dla podatników będzie to zmiana na wielu płaszczyznach.

 

Limit 8 tys. PLN w transakcjach B2B

Zmniejszenie limitu utrudni życie przede wszystkim małym i średnim firmom. Przy obecnej inflacji, kwota transakcji nieprzekraczająca 8 tysięcy złotych wydaje się kwotą zbyt małą i zmusi przedsiębiorców do niestosowania płatności gotówkowych wobec większości swoich transakcji. Nowelizacja artykułu 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców (dotycząca limitu transakcji gotówkowych) wywoła również skutki na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

Opłacenie faktury opiewającej na kwotę wyższą, niż zakładany limit, doprowadzi do konieczności wyłączenia takiego wydatku z kosztów podatkowych (art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 15d ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Wiąże się to również z przygotowaniem pracowników oraz systemów informatycznych – które będą monitorować płatności – aby uniknąć konieczności wyłączenia wydatku z kosztu podatkowego. Dla przedsiębiorcy będzie to generowało nowe koszty.

Na gruncie podatku VAT pojawi się kwestia płatności MPP. Transakcje zawarte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, opiewające na kwotę powyżej limitu określonego w art. 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców (czyli zgodnie ze zmianami od 01.01.2022 r. transakcje na kwotę powyżej 8 tysięcy złotych) muszą zostać opłacone za pomocą metody podzielonej płatności. W przeciwnym razie podatnik traci możliwość odliczenia podatku naliczonego. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na płatności przekazywane na rachunek bankowy spoza białej listy – wprowadzony limit będzie również wpływał na konieczność weryfikacji rachunku bankowego do transakcji powyżej kwoty ustalonej w ustawie Prawo Przedsiębiorców.

 

 

 UWAGA! Przepisy Polskiego Ładu zakładają wprowadzenie limitu płatności gotówkowych również w transakcjach B2C. Zgodnie z założeniami limit ma wynosić 20 tysięcy złotych. W praktyce będzie to oznaczało, że po wejściu w życie powyższych zmian, każda płatność gotówkowa powyżej 20 tysięcy złotych będzie zakazana.

 

Zobacz także

Skomentuj