Czy po przekształceniu spółki istnieje obowiązek badania sprawozdania finansowego?

Czy zmiana formy prawnej jednostki w ciągu jej roku obrotowego skutkuje brakiem obowiązku badania sprawozdania finansowego?

 

Polska Izba Biegłych Rewidentów zwróciła się do MF z pytaniami w sprawie obowiązku badania sprawozdania finansowego po zmianie formy prawnej jednostki w ciągu jej roku obrotowego.

Z odpowiedzi przesłanej przez resort finansów wynika, że obowiązkowemu badaniu podlegają m.in. roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, a zmiana formy prawnej jednostki nie stanowi przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana (zgodnie z art. 29 ust. 3 uor).

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat sporządzania sprawozdań finansowych? Skontaktuj się z naszymi ekspertami z Departamentu outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

Przykłady omówione przez MF:

1) spółka jawna, której rok obrotowy równy był kalendarzowemu została przekształcona w dniu 1 sierpnia 2020 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; spółka jawna w 2019 r. spełniła kryteria do badania sprawozdania finansowego za rok 2020, rok obrotowy spółki z o.o. jest równy kalendarzowemu;

2) spółka jawna, której rokiem obrotowym jest okres od 1.09 do 31.08 została przekształcona w dniu 1 sierpnia 2020 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; spółka jawna w roku obrotowym 2019 spełniła kryteria do badania sprawozdania finansowego za rok 2020; rok obrotowy spółki z o.o. jest równy kalendarzowemu.

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz regulacje ustawy o rachunkowości, Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów wyjaśnił w swojej odpowiedzi na pytania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, że „w przykładach przedstawionych powyżej, ustawowemu badaniu podlegać będzie roczne sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (po spełnieniu w roku obrotowym 2019 kryteriów odnoszących się do spółki jawnej określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 uor obligujących do badania sprawozdania finansowego za rok 2020), tj. Ad.1) od 1.08.2020r. do 31.12.2020r., Ad.2) od 1.08.2020r. do 31.12.2020r. Natomiast sprawozdanie finansowe spółki jawnej sporządzone za okres od 1.01.2020 r. do 31.07.2020 r. (przykład 1), za okres od 1.09.2019 r. do 31.07.2020 r. (przykład 2) nie jest rocznym sprawozdaniem finansowym i nie podlega obowiązkowi badania. Zgodnie z ww. art. 3 ust. 1 pkt 9 uor jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to może księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. A zatem regulacja ta dotyczy jednostek rozpoczynających działalność. Dodatkowo w myśl ww. przepisu w przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Powyższe regulacje uor nie mają zatem zastosowania do wskazanych powyżej sytuacji. W pierwszym przykładzie nie następuje rozpoczęcie działalności. W drugim przykładzie nie mamy do czynienia ze zmianą roku obrotowego. Następuje zmiana formy prawnej, gdzie spółka po przekształceniu przyjmuje inny rok obrotowy niż spółka przekształcana. Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują w takiej sytuacji połączenia ani wydłużenia roku obrotowego„.

 

UWAGA! Świetne NARZĘDZIE DO sporządzania e-SPRAWOZDAŃ finansowych!  Nasz zespół, składający się z ekspertów ds. rachunkowości oraz programistów, przygotował dla Państwa aplikację webową do sporządzania e-Sprawozdań finansowych. Żeby z niej skorzystać, wystarczy dostęp do Internetu. Dowiedz się więcej tutaj >> (klik).

 

Zobacz także

Skomentuj