Pomoc humanitarna dla Ukrainy - preferencje podatkowe dla firm i instytucji

Firmy i instytucje oferujące pomoc humanitarną uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z różnych preferencji podatkowych, kolejne są w przygotowaniu. Jakie wsparcie jest obecnie dostępne, a jakie zostało zapowiedziane?

 

Resort finansów, odpowiadając na oczekiwania przedsiębiorców, podjął prace nad rozwiązaniami, które pozwolą na zaliczenie do kosztów podatkowych (w PIT i CIT) „wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy” – podało wczoraj w komunikacie Ministerstwo Finansów.

 

Informacja ta jest potwierdzeniem deklaracji, jaką tego samego dnia złożył wiceminister finansów Artur Soboń podczas sejmowej debaty:

„W pakiecie, jaki przygotowujemy jako rząd i nad którym będziemy pracować, są zwolnienia podatkowe dla osób fizycznych i ukosztowienie pomocy dla firm. (…) Polacy, którzy pomagają, otrzymają podatkową pomoc od rządu.”

Jaką pomoc dla Ukrainy będzie można wrzucać w koszty?

Jak poinformował resort finansów, już wkrótce będzie możliwe zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów pomocy niesionej za pośrednictwem szerokiego spectrum organizacji, takich jak:

 • organizacje pozarządowe (również z Ukrainy),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

 

Kosztem uzyskania przychodów będą także koszty poniesione z tyt. nieodpłatnych świadczeń, w tym m.in. nieodpłatnej pomocy medycznej na rzecz organizacji pozarządowych, świadczonej przez lekarzy czy weterynarzy, którzy zdecydują się w ramach swojej działalności nieść darmową pomoc uchodźcom z Ukrainy i ich zwierzętom.

 

Darowizny na rzecz NGO

Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają zarówno firmom, jak i osobom fizycznym, na odliczenie od podatku darowizn pieniężnych i rzeczowych, przekazywanych m.in. na działalność organizacji pozarządowych (NGO), tj. Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) oraz fundacji i stowarzyszeń – działających na terenie UE i EOG. Beneficjenci pomocy humanitarnej są zwolnieni z podatku PIT od uzyskanej pomocy ze strony organizacji pozarządowych.

 

Przekazaną wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania, tj. kwoty dochodu, w następującej proporcji:

 • w przypadku firm (CIT) – maksymalnie 10% dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym,
 • w przypadku osób fizycznych (PIT) – maksymalnie 6% dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Z ww. preferencji podatkowych mogą skorzystać podatnicy składający: PIT-36 lub PIT-37 (skala podatkowa), PIT-28 (ryczałt), CIT-8 (osoby prawne), CIT-8AB (PGK).

 

 WAŻNE! Aby móc odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę przekazaną na rzecz NGO należy udokumentować fakt jej przekazania. Jeśli jest to darowizna pieniężna – dowodem wpłaty na rachunek bankowy, jeśli rzeczowa – dokumentem zawierającym dane darczyńcy, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

 

Zwolnienie z cła pomocy humanitarnej

Możliwość korzystania ze zwolnienia od cła, na warunkach określonych w rozporządzeniu MPiPS z 10 marca 2011 r., przysługuje organizacjom charytatywnym i dobroczynnym wskazanym we wspomnianym rozporządzeniu, w tym m.in.:

 • fundacjom i stowarzyszeniom posiadającym zdolność prawną, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej.

 

Zwolnienie z cła dotyczy następujących rodzajów pomocy humanitarnej, przekazywanej nieodpłatnie:

 • artykułów pierwszej potrzeby (m.in. artykułów żywnościowych, lekarstw, odzieży, pościeli);
 • wszelkiego rodzaju towarów przekazywanych przez osoby lub organizacje spoza UE, wykorzystywanych do zbierania funduszy podczas publicznych zbiórek na rzecz osób potrzebujących;
 • wyposażenia i materiałów biurowych przekazywanych przez osoby lub organizacje spoza UE, wykorzystywanych przez organizacje charytatywne lub dobroczynne.

 

Chcesz podjąć właściwe decyzje podatkowe? Do usług pozostają doradcy podatkowi Grant Thornton >> 

 

Zwolnienie z Vat towarów towarów importowanych spoza UE

Zwolnienie z podatku VAT stosuje się w przypadku zastosowania zwolnienia od cła i odnosi się ono wyłącznie do organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych, w których procedury księgowe umożliwiają kontrolę wykorzystania zwolnionych od podatku towarów – jak podaje resort finansów (pozostałe warunki zwolnienia określa art. 61 ust. 3-8 ustawy o Vat).

 

Zwolnienie z VAT obowiązuje w przypadku importu przez organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarne m.in. następujących towarów (przekazywanych nieodpłatnie):

 • środków spożywczych,
 • odzieży,
 • środków sanitarno-czyszczących,
 • leków,
 • artykułów o przeznaczeniu medycznym
 • oraz innych służących zachowaniu czy ochronie zdrowia.

 

 Zgłoszenie celne przywożonych towarów powinno wskazywać właściwy podmiot będący odbiorcą pomocy, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zwolnienia z należności celnych przywozowych są przyznawane wyłącznie na wniosek zgłaszającego – wymaga to wpisania przez niego w zgłoszeniu celnym (w drugiej części pola 37) kodu C20, a w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT, kodu 2V0.

 

oprac. za MF

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj