Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności wydłużony o 3 lata!

Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie w Polsce o kolejne 3 lata obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Krajowe przepisy pozostają bez zmian, mimo trwającego procesu legislacyjnego w Radzie UE.

 

1 marca 2022 r. wygasło upoważnienie dla Polski do stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) wobec towarów i usług wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310. Jednak – jak podaje MF – nie oznacza to, że wygasł obowiązek stosowania MPP. Przeciwnie. Krajowe przepisy dotyczące obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności nie zmieniły się. Firmy nadal mają obowiązek stosowania tego mechanizmu na dotychczasowych zasadach.

 

Dla kogo split payment jest obowiązkowy?

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy podatników VAT, którzy:

  1. sprzedają lub nabywają towary lub usługi „wrażliwe” (tj. wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT)
  2. oraz jednocześnie kwota należności ogółem z faktury (czyli wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. złotych

 

 UWAGA! Wystarczy, że jedna pozycja na fakturze opiewającej na ponad 15 tys. zł brutto zawiera towar/usługę wrażliwą, by obowiązywał wobec danej pozycji na FV mechanizm podzielonej płatności. Należności dotyczące pozostałych pozycji z FV można uregulować bez stosowania MPP.

 

Co to są towary lub usługi „wrażliwe” objęte obowiązkowym MPP?

Do kategorii towarów/usług wrażliwych zalicza się m.in.:

  • dostawy płyt, arkuszy, folii i pasów z tworzyw sztucznych,
  • dostawy wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium czy miedzi,
  • dostawy elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków twardych, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych,
  • części do silników spalinowych oraz sprzedaż detaliczną części samochodowych,
  • dostawy różnorakich odpadów i surowców wtórnych,
  • dostawy paliw,
  • usługi budowlane.

 

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

Historia obowiązkowego MPP w Polsce

18 lutego 2019 roku Polska uzyskała decyzję derogacyjną Komisji Europejskiej umożliwiającą nałożenie obowiązkowych płatności mechanizmem split payment w wybranych branżach. Mechanizm miał zostać wprowadzony od 1 marca 2019 roku i obowiązywać do 28 lutego 2022 roku, jednak wszedł w życie z opóźnieniem – od listopada 2019 roku, zastępując odwrotne obciążenie towarami wrażliwymi w obrocie krajowym. W kwietniu ub. roku Polska przedłożyła Komisji Europejskiej sprawozdanie dot. ogólnego wpływu MPP na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników, których ten środek dotyczy. Złożenie tego dokumentu w KE w terminie 18 m-cy od wdrożenia MPP w Polsce było warunkiem kluczowym ubiegania się przez Polskę o przedłużenie stosowania MPP. Wnioski płynące z tego dokumentu – jako podaje resort finansów – wskazywały, że „przyczynił się on m.in. do: zwiększenia poboru VAT, szybszego dokonywania zwrotów VAT oraz uwalniania środków z rachunków VAT, zmniejszenia obciążeń administracyjnych i kosztów po stronie przedsiębiorców” oraz do wzrostu pewności obrotu gospodarczego. W lipcu 2021 r. do KE został skierowany wniosek derogacyjny o przyznanie upoważnienia do stosowania obligatoryjnego MPP przez kolejne 3 lata, tj. od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 roku. Został rozpatrzony razem ze złożonym wcześniej sprawozdaniem, owocując zgodą KE na możliwość dalszego stosowania przez Polskę obligatoryjnego MPP z mocą od 1 marca 2022 r. Ze względu na to, że projekt decyzji derogacyjnej został przedstawiony przez KE 22 lutego br., decyzja  Rady UE zostanie najprawdopodobniej podjęta w marcu 2022 r. Stąd – aby zapewnić ciągłość stosowania MPP w Polsce – w treści projektowanej decyzji wykonawczej Rady założono kontynuację obowiązkowego split payment po 28 lutego 2022 roku, zgodnie z wnioskiem derogacyjnym RP.

 

  Jak podaje Ministerstwo Finansów, od 2015 r. luka VAT w Polsce spadła z poziomu 24% do ok. 10% w 2020 r. Zasługę przypisuje się właśnie mechanizmowi podzielonej płatności, który w ocenie krajowego ustawodawcy jest skutecznym narzędziem do walki z luką VAT, służącym także bezpieczeństwu podatników oraz realizowanych transakcji.oprac. HZK za MF

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj