Alert! MF wydłuża termin sporządzania sprawozdań finansowych przypadających w roku 2022

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze za ubiegły rok. Ile czasu zyskali księgowi?

 

Dziś weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2022 r. poz. 561).

 

Na mocy ww. rozporządzenia wydłużono terminy przypadające w 2022 roku, dotyczące m.in.:

  • inwentaryzacji,
  • sporządzenia zestawienia obrotów i sald,
  • sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek,
  • sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

 

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

Ile czasu mają poszczególne podmioty na dopełnienie obowiązków sprawozdawczych?

Terminy wydłużono w następujący sposób:

  • w przypadku jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – termin został wydłużony o 3 miesiące;
  • w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – termin wydłużono o 1 miesiąc;
  • z kolei podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) zyskali dodatkowe 3 miesiące.

 

Tutaj można się zapoznać ze szczegółowymi informacjami:

 

UWAGA! Narzędzie do sporządzania e-SPRAWOZDAŃ finansowych!  Zespół Grant Thornton składający się z ekspertów ds. rachunkowości oraz programistów przygotował aplikację webową do sporządzania e-Sprawozdań finansowych. Dowiedz się więcej tutaj >> (klik).

 

oprac. HZK za MF

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj