Rząd: w planach obniżka podatku PIT z 17% do 12% od 1 lipca 2022 roku! LISTA wszystkich zmian!

Dziś do konsultacji trafił projekt zmian w podatkach, na czele z obniżką PIT z 17% do 12% i likwidacją ulgi dla klasy średniej – już od 1 lipca 2022 roku! Korzystnych podatkowo rozwiązań jest jednak więcej. Poniżej kompletna lista zapowiedzianych zmian podatkowych stanowiących kolejne elementy Tarczy Antyputinowskiej.

 

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że z powodu nastania „trudnych czasów” stanowiących swoisty „sztorm” ekonomiczny, rząd pracował przez ostanie tygodnie nad rozwiązaniami mającymi „przynajmniej częściowo chronić polskie rodziny przed skutkami wojny” w Ukrainie wywołanej przez Rosję, czego finansowe reperkusje odczuwamy w całej Europie i zapewne jeszcze przez długi czas będziemy odczuwać. Stąd dziś do konsultacji został zgłoszony projekt zakładający szereg zmian podatkowych – wyłącznie korzystnych bądź neutralnych podatkowo, ponieważ tylko takie zmiany mogą być wprowadzane w trakcie roku podatkowego (niekorzystne zmiany dla podatników mogą być wprowadzane jedynie z początkiem nowego roku podatkowego). Najważniejszą spośród zaproponowanych zmian jest obniżka PIT z 17% do 12%, wskutek czego osoby na skali podatkowej zapłacą niższe podatki (zwłaszcza osoby osiągające dochody oscylujące wokół progu 120 000 zł – o czym pisze dziś doradca podatkowy Grant Thornton Małgorzata Samborska >> TUTAJ <<). Próg podatkowy 120 000 zł oraz kwota wolna 30 000 zł mają pozostać bez zmian. Jak dodał wiceminister finansów Artur Soboń, rząd planuje z pokorą podejść do oczekiwanych uwag do przedstawionego projektu. Zależy mu na wypracowaniu ostatecznych rozwiązań w dialogu z księgowymi, doradcami podatkowymi, dostawcami IT, przedsiębiorcami, związkami zawodowymi oraz środowiskami politycznymi i społecznymi. Niemniej czasu na konsultacje jest drastycznie mało – zaledwie 9 dni.

 

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton >> 

 

Zmiany w Polskim Ładzie – planowane systemowe rozwiązania od 1 lipca 2022 roku

Wyjściowe założenia projektu powszechnych zmian podatkowych, które mają być konsultowane do 2 kwietnia br., są następujące:

 • obniżenie PIT z 17% do 12% w progu podatkowym 120 tys. zł, bez żadnych dodatkowych warunków (tj. dla podatników PIT opodatkowanych wg skali podatkowej zatrudnionych na umowie o pracę, zleceniobiorców, emerytów, niektórych przedsiębiorców);
 • wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla osób na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej;
 • możliwość zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów działalności przy określonych limitach: dla podatników na podatku liniowym limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu); dla przedsiębiorców na ryczałcie – 50% zapłaconych składek (pomniejszenie przychodu); dla osób rozliczających się kartą podatkową – 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku);
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej – UWAGA! w przypadku osób, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, pozostanie możliwość rozliczenia podatku za rok 2022 na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej);
 • korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – w przypadku podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie (np. kilka umów o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączących pracę z emeryturą) będzie możliwość upoważnienia nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynoszącą 3600 zł); w przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł; dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek – poinformował resort finansów – i dodał, że planowane jest również uchylenie obowiązku podwójnego obliczania zaliczek za rok 2022 (ma obowiązywać jednolity system); płatnicy ponoszący dotąd ciężar związany z podwójnym obliczaniem zaliczek na PIT mają uzyskać podwyższone wynagrodzenie (czekamy na szczegóły tego rozwiązania).

Ponadto, jak podał resort finansów w komunikacie, rząd planuje:

 • zniesienie ulgi na zabytki od 2023 roku,
 • zniesienie tzw. abolicji podatkowej od 2023 roku,
 • wydłużenie terminu na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT w zakresie ksiąg rachunkowych do 2025 roku.

 

Rozwiązania dla wybranych grup podatników – co poza obniżką PIT z 17% do 12%?

 • Możliwość pełnego rozliczenia się samotnego rodzica z dzieckiem – samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł; wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1500 zł.
 • Zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).
 • Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców – dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica będzie mogło skorzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł.
 • Ulgi podatkowe będą obejmowały także zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie ma być podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu.
 • Zostanie wprowadzony specjalny mechanizm osłonowy łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1% PIT dla sektora OPP – dzięki temu ma zostać wyrównana różnica w sytuacji, gdy łączna kwota środków przekazanych z 1% PIT w danym roku dla OPP będzie niższa niż w roku 2022.

 

Premier podkreślił, że obecne czasy wymagają odważnych decyzji, które rząd zaczął podejmować już na początku roku, wprowadzając Tarczę Antyinflacyjną – obniżając VAT na energię elektryczną, paliwa, redukując podatki na gaz czy na energię cieplną. Trudno jednak nie odnieść wrażenia – co zauważyła również jedna z dziennikarek podczas panelu pytań kierowanych do premiera – że rząd obecnymi zmianami stara się naprawić to, co zepsuł wprowadzając tzw. Polski Ład. Niektórzy eksperci ponoć nazywają zaproponowane dziś rozwiązania „tarczą antyładową”. Bez względu jednak na to, jaką etykietę media przykleją rozwiązaniom poddanym dziś pod dyskusję, kluczowa powinna być merytoryczna ocena ich skutków podatkowych, a ta w przypadku obniżki PIT dla podatników na skali podatkowej przy wycofaniu ulgi dla klasy średniej jest niewątpliwie korzystna. Co do reszty z oceną warto poczekać na finalny kształt zaproponowanych zmian.

 

 Konsultacje projektu mają trwać od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r. Resort finansów liczy, że projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w połowie kwietnia, a nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 roku.

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj