Alert! Odsetki od zaległości podatkowych i składek ZUS w górę po kolejnej podwyżce stóp procentowych NBP!

Stopy procentowe NBP poszły w górę o 0,75 pkt. proc. – odsetki od zaległości podatkowych oraz odsetki od składek ZUS także wzrosły automatycznie. Ile wynoszą od 6 maja 2022 roku?

 

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała 5 maja br. o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 0,75 pkt. proc. – ze skutkiem od 6 maja br. – do następujących poziomów:

  • stopa referencyjna: 5,25% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa: 5,75% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 5,30% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 5,35% w skali rocznej.

 

Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych od 6 maja 2022 roku?

Od 6 maja br. stawka odsetek od zaległości podatkowych, a także stawka odsetek od składek ZUS (tj. niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne) wynosi 13,5 proc. [(5,75 proc. × 2) + 2 proc. = 13,5 proc.].

Pozostałe kwoty odsetek po ww. decyzji RPP kształtują się automatycznie – z mocy prawa – następująco:

  • stawka obniżona odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej): 6,75% w skali rocznej;
  • stawka opłaty prolongacyjnej (50% stawki podstawowej): 6,75% w skali rocznej;
  • stawka podwyższona odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (150% stawki podstawowej): 20,25% w skali rocznej.

Począwszy od października ub. r. bieżąca podwyżka jest już ósmą z rzędu, dokonywaną z comiesięczną częstotliwością. Jednakże jest to równocześnie czwarta podwyżka mająca wpływ na wysokość odsetek od zaległości podatkowych (tj. przekraczająca 8 proc.).

 

 UWAGA! Odsetek od zaległości składkowych na ubezpieczenia społeczne nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2022 roku kwoty 30,10 zł.
Z kolei odsetek za zwłokę w zobowiązaniach podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty za przesyłkę listową poleconą, tj. (3 x 2,90 zł) 8,70 zł.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj