Rozliczenie CIT za rok 2021 - pierwszy raz z zastosowaniem przepisów antyhybrydowych (Dyrektywa ATAD 2)

Przedsiębiorcy są zobowiązani do zapewnienia należytej staranności w ramach rozliczeń podatkowych – ci rozliczający CIT-8 także pod kątem przepisów antyhybrydowych. Jakie analizy powinni przeprowadzić, żeby sprostać wymogom ATAD2?

 

W rozliczeniu CIT za 2021 r. podatnicy po raz pierwszy zastosowali przepisy antyhybrydowe, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2021 r. i są implementacją Dyrektywy ATAD II. Zasadniczym celem wprowadzonych przepisów było uszczelnienie systemu podatkowego. W praktyce wiele podmiotów było zmuszonych do dokonania przeglądu kosztów podatkowych i przeanalizowania struktur właścicielskich oraz transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi w 2021 roku do 30 czerwca 2022 r., bowiem wtedy minął termin na złożenie zeznania CIT-8.

 

Czym jest ATAD 2?

Głównym celem implementacji dyrektywy ATAD II jest przeciwdziałanie sytuacjom wykorzystującym odmienne traktowanie podatkowe danego podmiotu lub płatności przez różne jurysdykcje. W praktyce oznacza to, że podatnicy są zobowiązani do przeprowadzania analiz zrealizowanych płatności pod kątem wykorzystania w płatnościach instrumentów hybrydowych lub podmiotów hybrydowych. Nowe regulacje wskazują sytuacje, w których – co do zasady – podatnikom nie przysługuje prawo do uwzględnienia wydatku w kosztach uzyskania przychodów, czyli w przypadku jeśli świadczenie skutkuje:

  • podwójnym odliczeniem (double deduction) – polegającym przede wszystkim na podwójnym rozpoznaniu tego samego kosztu w różnych krajach, bez analogicznego wykazania dochodu w tych krajach;
  • odliczeniem bez opodatkowania (deduction/no inclusion) – polegającym m.in. na zaliczeniu świadczenia do kosztów podatkowych, bez odpowiadającego mu ujęcia tego świadczenia w dochodach w państwie odbiorcy.

 

Dla polskich spółek będących częścią międzynarodowych grup kapitałowych, wprowadzone przepisy mogą oznaczać pozbawienie prawa do kosztów podatkowych z tytułu np. odsetek, płatności za zakup towarów albo innych płatności, nawet w przypadku, gdy do rozbieżności hybrydowej dochodzi nie w transakcji, w której polska spółka ma bezpośredni udział, ale na innym poziome łańcucha płatności, na który polska spółka nie ma wpływu lub nie ma o nim pełnej wiedzy.

 

 W konsekwencji, wspomniane regulacje mogą spowodować konieczność pomniejszenia kosztów podatkowych, a w efekcie zwiększyć kwotę podatku do zapłaty. W niektórych sytuacjach regulacje antyhybrydowe nakładają obowiązek rozpoznania przez podatnika dodatkowego przychodu.

 

Jak w praktyce można przygotować się na przepisy antyhybrydowe?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do zapewnienia należytej staranności w ramach rozliczeń podatkowych, która w tym kontekście wiąże się z przeprowadzeniem odpowiedniej analizy także pod kątem przepisów antyhybrydowych, która powinna obejmować:

  • przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji istniejącego schematu funkcjonowania grupy pod kątem zgodności z nowymi regulacjami,
  • przeprowadzenie analizy kluczowych świadczeń dokonywanych przez podatnika pod kątem identyfikacji rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych,
  • zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej, że w myśl nowych przepisów, dokonywane płatności mogą zostać rozpoznawane jako koszt podatkowy w Polsce.

 

Sprawdź >> Doradztwo podatkowe << Grant Thornton 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj