Jak zmienić formę opodatkowania w trakcie roku i na co uważać? – Polski Ład 2.0

Podatnicy, którzy w 2022 r. rozliczają się na ryczałcie i podatku liniowym, będą mogli przejść na skalę podatkową po jego zakończeniu. Ryczałtowcy będą mieli taką możliwość dodatkowo w połowie bieżącego roku. Eksperci przestrzegają jednak przed kilkoma pułapkami…

 

 

Jedną z największych zmian wprowadzonych przez Polski Ład 2.0 od 1 lipca 2022 r. jest obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej. W związku z tym dokonany na początku 2022 r. wybór formy opodatkowania, po tej zmianie, może okazać się całkowicie nieopłacalny – dlatego ustawodawca zaproponował wprowadzenie możliwości ponownej zmiany formy opodatkowania. Jednakże przed podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania podatnicy powinni ponownie dokonać kalkulacji swoich przychodów i kosztów, w celu weryfikacji czy ryczałt albo podatek liniowy będą dla nich, czy nie będą, korzystne.

 

 UWAGA! Przy indywidualnych kalkulacjach należy pamiętać, że 12% stawka PIT obowiązuje tylko w przypadku I progu podatkowego. Podatnicy powinni uwzględnić także kwestie związane ze składką zdrowotną. Osoby na podatku liniowym płacą niższą składkę zdrowotną, niż opodatkowani wg zasad ogólnych. W tym przypadku, mając na uwadze fakt, że podatnicy liniowi uzyskują duże dochody, nowa składka zdrowotna może być dla nich większym obciążeniem.

 

Pułapki przy zmianie formy opodatkowania w trakcie roku

Podatnicy, którzy w 2022 r. rozliczają się na ryczałcie i podatku liniowym, będą mogli przejść na skalę podatkową po jego zakończeniu. Ryczałtowcy będą mieli taką możliwość dodatkowo w połowie bieżącego roku. Eksperci przestrzegają jednak przed kilkoma pułapkami.

  1. Po pierwsze, zmiana formy opodatkowania może spowodować konieczność opłacania wyższych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  2. Po drugie, zbyt późne rozliczenie PIT może uniemożliwić zmianę formy opodatkowania w 2023 roku.
  3. Po trzecie, zmiana sposobu opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne niesie ze sobą konieczność prowadzenia za cały rok nowej ewidencji, czyli księgi przychodów i rozchodów.

 

Jak wrócić na zasady ogólne?

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym lub ryczałem od przychód ewidencjonowanych będą mieli szansę wrócić na zasady ogólne. Decyzję o zmianie można podjąć do 22 sierpnia lub na początku przyszłego roku, w momencie składania rocznego PIT – najpóźniej więc do końca kwietnia 2023 roku.

Podatnicy rozliczający się na ryczałcie będą mogli zgłosić opodatkowanie przychodów według skali podatkowej również w zeznaniu podatkowym za 2022 rok. Co ważne, decyzja dotycząca wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. dotyczyć będzie tylko tego roku. W sytuacji, kiedy podatnik na początku 2022 r. (lub w latach poprzednich) wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to zgodnie z obowiązującymi przepisami ta forma opodatkowania dotyczy również lat następnych, w tym roku 2023. Zasady tej nie zmienia wybór skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. W konsekwencji podatnik, który również w 2023 r. nie zdecyduje się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub stawkę liniową, będzie musiał w ustawowym terminie złożyć oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy << Grant Thornton 

Lepiej nie odkładać decyzji o zmianie formy opodatkowania

Analizę związaną ze zmianą formy opodatkowania najlepiej rozpocząć jak najszybciej, ponieważ w sytuacji, kiedy podatnik odłoży kalkulację na koniec kwietnia 2023 roku i stwierdzi, że rozliczanie według skali podatkowej będzie dla niego korzystniejsze także w 2023 roku, może już nie zdążyć ze zgłoszeniem tej zmiany. Podatek za 2022 r. zostanie, co prawda, rozliczony na zasadach ogólnych, ale 2023 rok znów trzeba będzie opodatkować na mniej korzystnych zasadach.

W większości przypadków termin na zgłoszenie zmiany formy opodatkowania minie 20 lutego 2023 roku.

 

Rozliczenie roczne za 2022 przy zmianie formy opodatkowania

Podatnicy, którzy dokonają zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową i w 2022 roku będą się rozliczać na dwa różne sposoby opodatkowania, będą zobowiązani do złożenia dwóch oddzielnych zeznań PIT. Za ryczałt w pierwszej połowie roku trzeba będzie złożyć PIT-28, natomiast w związku ze skalą podatkową, w drugiej połowie roku – PIT-36. Obie deklaracje powinny zostać złożone do 2 maja 2023 roku.

 

 UWAGA! Podatnicy, którzy zmienią od połowy roku ryczałt na skalę podatkową nie będą mieli możliwości skorzystania z preferencyjnych warunków przy rozliczeniu rocznym. Nie będzie ich dotyczyć wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem czy rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W związku z tym warto się zastanowić, czy przejście na skalę podatkową nie będzie korzystniejsze jednak za cały 2022 rok. Dla niektórych przedsiębiorców korzystniejsze może okazać się całkowite pozostanie na ryczałcie.

 

Sprawdź >> Doradztwo podatkowe << Grant Thornton 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj