Wkrótce wzory informacji CIT-CSR oraz PIT-CSR

W styczniu br. weszła w życie ulga sponsoringowa CSR. MF opracowuje wzory informacji CIT-CSR oraz PIT-CSR.

 

Od 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ulga sponsoringowa CSR, która ma zachęcić przedsiębiorców do angażowania się w działalność społeczną, sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę. Ulga ta polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania dodatkowo 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

 

 Oznacza to, że podatnik będzie mógł wykazać 100% wydatków związanych z tą działalnością jako koszt uzyskania przychodów i dodatkowo od podstawy opodatkowania będzie mógł odliczyć sobie 50% tych samych kosztów.

 

Koszty te, oczywiście, muszą być związane z przychodem. Odliczenia będzie można dokonać za rok podatkowy, w którym zostały poniesione te koszty.

 

 Możliwość odliczenia od postawy tych kosztów wprowadziła ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych  oraz niektórych innych ustaw. Przepisy będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku.

 

Wzory informacji PIT i CIT w przypadku ulgi sponsoringowej CSR

Podatnicy rozliczający ulgę sponsoringową CSR będą musieli złożyć w terminie złożenia zeznania, w którym dokonują odliczenia, informację według ustalonego wzoru. Informacja ta będzie musiała zawierać wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. Warto wspomnieć, że informacja ta nie będzie załącznikiem do zeznania rocznego, w którym podatnik dokonuje odliczenia tych kosztów.

W lipcu Ministerstwo Finansów zawiadomiło o rozpoczęciu konsultacji nad wzorem formularzy CIT-CSR i PIT-CSR. Do 15 lipca 2022 roku można było zgłaszać uwagi do PIT-CSR, a do 18 lipca 2022 r. uwagi do CIT-CSR.

Po przeprowadzeniu konsultacji ustalone wzory obu elektronicznych formularzy zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy << Grant Thornton 

Doświadczony Menedżer, na co dzień odpowiada za pełną obsługę księgową firm, dla których jest dedykowanym ekspertem. Posiada praktyczne umiejętności w prowadzeniu projektów typu Tax Compliance oraz obsłudze audytu ISAE 3402. Zarządza kilkuosobowym zespołem składającym się ze specjalistów i asystentów księgowości. Zawodowe doświadczenie niemal od początku zdobywała w Grant Thornton, z którym jest związana od 13 lat. W tym czasie zrealizowała dziesiątki projektów z zakresu obsługi księgowej przedsiębiorstw od małych, przez średnie, po duże, z szeregu branży.

Zobacz także

Skomentuj