Zmiana terminów dla podatników minimalnego podatku dochodowego!

Dla części podatników minimalnego podatku dochodowego wydłużono niektóre terminy do 31 marca 2023 roku! Czego dotyczy wydłużenie i którzy podatnicy z niego skorzystają?

 

28 czerwca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego (Dziennik Ustaw poz. 1356). Rozporządzenie to dotyczy wszystkich podatników minimalnego podatku dochodowego, u których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021, a zakończy się do dnia 30 listopada 2022 roku.

 

Do 31 marca 2023 roku wydłużono termin na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);
  • wpłatę podatku należnego wskazanego w zeznaniu, albo różnicy między tym podatkiem a wpłaconymi zaliczkami za okres od początku roku;
  • przekazanie informacji o spółkach wchodzących w tym roku podatkowym w skład grupy spełniającej warunki określone w art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy CIT.

 

Przypominamy, że art. 24 ca ust. 14 pkt 6 ustawy CIT mówi o spółkach wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka przez cały rok podatkowy posiada bezpośrednio 75% udział w kapitale zakładowym, akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład grupy, jeżeli spełnione są poniższe warunki:

  1. rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres,
  2. obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%.

 

Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy << Grant Thornton 

 

Doświadczony Menedżer, na co dzień odpowiada za pełną obsługę księgową firm, dla których jest dedykowanym ekspertem. Posiada praktyczne umiejętności w prowadzeniu projektów typu Tax Compliance oraz obsłudze audytu ISAE 3402. Zarządza kilkuosobowym zespołem składającym się ze specjalistów i asystentów księgowości. Zawodowe doświadczenie niemal od początku zdobywała w Grant Thornton, z którym jest związana od 13 lat. W tym czasie zrealizowała dziesiątki projektów z zakresu obsługi księgowej przedsiębiorstw od małych, przez średnie, po duże, z szeregu branży.

Zobacz także

Skomentuj