Blaski i cienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Możliwość szybszego zwrotu VAT – w 40 dni – ale i konieczność dostosowania do KSeF firmowych procesów i integracji systemów… Korzyści oraz wyzwań związanych ze stosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur jest sporo – poniżej przybliżamy te najważniejsze.

 

Choć obecnie nie ma krajowych przepisów regulujących funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur, podatnicy muszą być gotowi na jego sprawne użytkowanie od 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/1003 z 17 czerwca br., która umożliwiła zmianę charakteru Krajowego Systemu e-Faktur z fakultatywnego na obowiązkowy.

 

Więcej na temat tego systemu znajdziesz tutaj >> Krajowy System e-Faktur (KSeF) coraz bliżej – co warto o nim wiedzieć? <<.

 

Korzyści płynące ze stosowania KSeF

Kluczową zaletą KSeF, zgodnie z założeniami projektu, ma być przyspieszenie komunikacji podatników i administracji oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Ponadto do jego zalet zalicza się: brak obowiązku sporządzania JPK_FA na żądanie organów, brak duplikatów, brak konieczności przechowywania i archiwizacji faktur oraz wcześniejszy zwrot VAT – w 40 dni (pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie VAT). Dodatkowo, zdaniem części ekspertów, KSeF może efektywniej ograniczać wyłudzenia VAT w stosunku do wcześniejszych rozwiązań oraz pozwala na uproszczenia w zakresie wysyłania pliku JPK_V7 do urzędu skarbowego.

 

Szczegółowe informacje na temat zalet KSeF znajdują się na WWW Grant Thornton w zakładce „Raporty i artykuły”.

 

Jakie trudności czyhają na przedsiębiorców w związku z KSeF?

Największe wyzwanie czeka mikroprzedsiębiorców, którzy dotychczas posługiwali się wyłącznie papierowymi fakturami. Będą musieli albo się nauczyć e-fakturowania, albo dodatkowo zapłacić za tę usługę obsługującej ich księgowej. Bardziej zaawansowani technologicznie przedsiębiorcy staną przed koniecznością weryfikacji stosowanych programów do wystawiania faktur pod względem dostosowania ich do KSeF. Opcjonalnie będzie możliwe skorzystanie z darmowego oprogramowania udostępnionego przez Ministerstwo Finansów lub skorzystanie z jednego spośród komercyjnych narzędzi, zapewniających możliwość walidacji wystawionych faktur, ich korekty oraz odbierania faktur wystawionych przez kontrahentów. Przed użytkownikami KSeF mogą pojawić się również dodatkowe trudności, w postaci np. braku ciągłości numeracji czy braku możliwości dołączanie załączników do ustrukturyzowanych faktur (w ich treści będzie można jednak załączyć link do takiej dokumentacji).

 

Więcej na temat wyzwań związanych ze stosowaniem KSeF oraz tego, jak się przygotować na jego wejście w życie w artykule pt. „Wady i zalety Krajowego Systemu eFaktur” na WWW Grant Thornton.

 

Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy << Grant Thornton

 

mm

Katarzyna Carewicz, Specjalista ds. księgowości

Zobacz także

Skomentuj