Informowanie o umowach z nierezydentami - jakie zmiany są planowane od 1 stycznia 2023 roku?

MF chce doprecyzować przepisy dotyczące przekazywania przez podatników informacji o umowach z nierezydentami urzędom skarbowym.Przepisy dotyczące obowiązku złożenia informacji o umowach z nierezydentami przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki komandytowe) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zostaną ponownie zmodyfikowane.

Zmiana posiada charakter systemowy i ma za zadanie doprecyzować informacje przekazywane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na temat cen transferowych – stanie się to dzięki uchwalonemu projektowi z 27 czerwca 2022 roku.

 

Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy << Grant Thornton

 

Jakie zmiany od 2023 roku są planowane w cenach transferowych?

Najważniejsze planowane zmiany, to:

  • obowiązek nie będzie dotyczyć podmiotów zobligowanych do sporządzania informacji o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 11t ust. 1 ustawy o CIT;
  • podmioty, które składają informację na temat cent transferowych na podstawie art. 23zf ust. 3 ustawy PIT oraz art. 11t ust. 3 ustawy CIT wykazując jednocześnie tzw. transakcje rajowe, nie będą posiadać zwolnienia z obowiązku sporządzenia informacji o umowach z nierezydentami;
  • podmioty, które spełnią określone ustawowe warunki, będą zobligowane do złożenia ORD-U oraz informacji o cenach transferowych;
  • dotychczasowy przepis art. 11k ust. 2a ustawy CIT (art. 23w ust. 2a ustawy PIT) mówiący o obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych zostanie przeniesiony do znowelizowanego art. 11o ustawy CIT (art. 23za ustawy PIT)

 

Ponadto Ministerstwo Finansów wprowadzi przepisy przejściowe, które utrzymają zwolnienie ze złożenia deklaracji ORD-U dla podmiotów realizujących transakcje kontrolowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r., jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

 

 Większość nowych regulacji ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

 

Z projektem nowych przepisów dotyczących informowania o umowach z nierezydentami można się zapoznać >> TUTAJ <<.

Asystent ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj