Alert! KSR – nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 15

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowano nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

 

Standard Rachunkowości nr 15 został ogłoszony 29 lipca br., a wydany 20 lipca br.

Określa on zasady rachunkowości stosowane względem ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów oraz niektórych związanych z przychodami kosztów doprowadzenia do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

Zgodnie z uchwałą, KSR nr 15 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 roku.

 

Link do komunikatu MF w tej sprawie oraz KSR nr 15 jest >> TUTAJ <<. 

 

Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy << Grant Thornton

 

autor: The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj