Alert! Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej zmian w CIT!

Rząd chce naprawić i doprecyzować istniejące rozwiązania w CIT, ale nie tylko… Co dokładnie jest w planach?

 

23 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. Projekt ustawy wprowadza regulacje o charakterze doprecyzowującym istniejące rozwiązania, a jego celem jest wyeliminowanie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności, a także poprawa czytelności przepisów. Ponadto projekt odracza stosowanie niektórych instytucji obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku, zaproponowanych w ustawie z 29 października 2021 roku.

 

Najnowsze plany zmian w CIT

Do najistotniejszych zmian proponowanych w projekcie ustawy należą m.in.:

 • uchylenie przepisów o tak zwanej „ukrytej dywidendzie”,
 • modyfikacja oraz odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),
 • poprawienie regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
 • zmiana w przepisach dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
 • zmiana w przepisach dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
 • zmiana w przepisach dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji,
 • złagodzenie przepisów związanych z rozliczaniem kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
 • uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”.

 

Według informacji resortu, zmieni się także przepis dotyczący terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Wiceminister finansów Artur Soboń zapewnia, iż „Proponowane w projekcie regulacje uwzględniają postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników, w tym zarówno małych, średnich, jak i dużych podmiotów, organizacji branżowych, społecznych i zawodowych. Dotyczą one w szczególności potrzeby zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników, uczynienia regulacji podatkowych bardziej proporcjonalnymi i adekwatnymi do realiów prowadzenia działalności gospodarczej, czy też doprecyzowania obowiązujących przepisów”.

 

Zmiany wykraczające poza regulacje w zakresie podatków dochodowych

Proponowane zmiany dotyczą również innych podatków, niż podatki dochodowe. Należą do nich:

 • zmiana przepisów zmierzająca do cyfryzacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych;
 • zmiana przepisów związana z koniecznością wydłużenia wprowadzonych działań antyinflacyjnych oraz utrzymania stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny trwającej w Ukrainie.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: „Przedkładany projekt ustawy wprowadza zatem regulacje o charakterze naprawczym i doprecyzowującym istniejące rozwiązania, w tym m.in. odracza stosowanie niektórych instytucji, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., zaproponowanych w ustawie z 29 października 2021 r. Jednocześnie, odzwierciedlenie – w aktualnym kształcie projektu – sygnałów co do oczekiwań społecznych, nie wyklucza kolejnych zmian, które będą służyć realizacji głównego celu tej inicjatywy legislacyjnej, jakim jest osiągnięcie większej przejrzystości systemu podatkowego”.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

mm

Katarzyna Carewicz, Specjalista ds. księgowości

Zobacz także

Skomentuj