SLIM VAT 3, a sprzedaż mieszana – jakie zmiany czekają podatników?

Kiedy, zgodnie z projektem SLIM VAT 3, uzgodnienie współczynnika dla sprzedaży mieszanej nie będzie wymagane? W jakiej sytuacji ustalenie proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego nie będzie konieczne?

 

8 sierpnia br. w rządowym centrum legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – tzw. SLIM VAT 3. O proponowanych w nich zmianach pisaliśmy więcej tutaj: https://ksiegowoscjestsexy.blog/2022/08/12/slim-vat-3-co-zaklada-rzadowy-projekt-ustawy/. Projekt ten trafił do konsultacji publicznych, które trwać będą do 26 sierpnia 2022 roku.

 

SLIM VAT 3 wprowadza zmiany między innymi w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.

 

Czym jest sprzedaż mieszana?

Sprzedaż mieszana występuje w sytuacji, w której podatnik prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną, jak i nieopodatkowaną podatkiem VAT. W przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej istnieje konieczność uzgodnienia z naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego wartości stosowanego w niej wskaźnika VAT. Wskaźnik ten określa proporcję nieopodatkowanej i opodatkowanej sprzedaży u danego podatnika, a także umożliwia ustalenie podatku VAT od nabyć mieszanych. Przykładowo, jeżeli u podatnika sprzedaż nieopodatkowana wynosi 30%, a opodatkowana 70%, to z faktur zakupowych co do zasady odliczy tylko 70% VAT.

 

Sprzedaż mieszana a SLIM VAT 3

Zgodnie z projektem SLIM VAT 3, zwiększona ma zostać kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, która wynika ze stosowania proporcji w skali roku i pozwala na odliczenie 100% podatku VAT. Limit ten, wynoszący obecnie 500 zł, ma zostać zwiększony do 10 tysięcy złotych. W praktyce oznacza to, że w sytuacji, w której proporcja sprzedaży mieszanej u przedsiębiorcy wynosi 98% sprzedaży opodatkowanej VAT, ustalenie proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego nie będzie konieczne. Zatem w sytuacji, gdy sprzedaż nieopodatkowana będzie dotyczyć kwot mniejszych niż 10 tysięcy złotych, a łączna proporcja sprzedaży opodatkowanej będzie utrzymywać się na poziomie minimum 98%, będzie można uznać, ze podatnik może odliczyć 100% podatku VAT.

Zmiana przepisów ma skutkować także dodaniem reguły, według której uzgodnienie współczynnika dla sprzedaży mieszanej nie będzie wymagane, jeżeli u podatnika obrót nie przekroczy 30 tysięcy złotych. W tej sytuacji wystarczające będzie przesłanie zawiadomienia o zaistnieniu sprzedaży mieszanej w działalności gospodarczej.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Uwaga na korekty!

Należy pamiętać, że bez względu na wysokość proporcji, w sprzedaży mieszanej podatnik zobligowany jest do dokonania korekty podatku VAT na koniec roku. Obowiązek ten wynika z faktu, że wskaźnik sprzedaży mieszanej ustala się z wyprzedzeniem na cały rok, natomiast w trakcie roku mogą wystąpić znaczące zmiany w proporcji lub wartości sprzedaży nieopodatkowanej.

Jeżeli realny współczynnik na koniec roku będzie niższy od ustalonego o mniej niż 2%, korekta ta nie jest wymagana.

Przykładowo: w sytuacji, gdy ustalony przez naczelnika urzędu skarbowego współczynnik wyniesie 44%, a realnie na koniec roku okaże się, że jest to 41%, podatnik nie musi dokonywać korekty VAT. Natomiast w przypadku, jeśli wskaźnik byłby większy, podatnik będzie miał swobodę w korygowaniu podatku VAT – większy współczynnik daje możliwość odliczenia większej proporcji VAT, dlatego warto dokonać takiej korekty.

 

mm

Katarzyna Carewicz, Specjalista ds. księgowości

Zobacz także

Skomentuj