Alert! MF opublikowało elektroniczne formularze dla spółek nieruchomościowych

Są dostępne interaktywne formularze od resortu finansów dla spółek nieruchomościowych i wspólników tych spółek, składających informacje CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2.

 

Ministerstwo Finansów 30 sierpnia br. udostępniło formularze elektroniczne dla spółek nieruchomościowych i wspólników tych spółek, którzy składają informacje CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2.

Formularze są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/

Jak informuje Ministerstwo Finansów – aby złożyć takie informacje, niezbędne jest posiadanie polskiego identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL (w przypadku osoby fizycznej); także podmioty zagraniczne, które nie mają takiego identyfikatora, muszą wystąpić o jego nadanie.

 

 CIT-N1 i PIT-N1, to informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej – składana przez spółki nieruchomościowe; CIT-N2 i PIT-N2, to informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących – składana przez podatników będących wspólnikami spółki nieruchomościowej. Spółki nieruchomościowe składają informacje o podmiotach posiadających minimum 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków, który daje co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

 

oprac. za gov.pl

Doświadczony Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 roku odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez min. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj