Nowy wzór zeznania dotyczącego dochodu za rok 2022, czyli CIT-8

Rząd opracował nową, 38. wersję zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2022.

 

14 września br. rząd przedstawił do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie 32. wzoru zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, czyli zeznania o wysokości uzyskanego dochodu lub poniesionej straty przez osoby prawne, obowiązującego dla bieżącego roku i obejmującego zmiany, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku.

 

Jakie zmiany zawiera 38. wersja zeznania CIT-8?

Rząd dokonał aktualizacji w najnowszej wersji zeznania CIT-8 uzasadniając je m.in. wprowadzonymi w tym roku ulgami podatkowymi, mającymi zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku. Obejmują one odliczenia z tytułu m.in.:

 • kosztów uzyskania przychodu związanych z robotyzacją (art. 38eb Ustawy CIT),
 • kosztów produkcji wstępnej (próbnej) nowego wyrobu i wprowadzenia go na rynek (art. 18ea ustawy o CIT);
 • kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (art. 18eb ustawy CIT),
 • wydatków na zakup terminala płatniczego i związanych z nim obsługą transakcji (art. 18ef ustawy CIT);
 • kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością kulturalną, sportową oraz wspierającą szkoły wyższe i naukę ( art. 18ee ustawy CIT);
 • odliczeń dotyczących nabycia udziałów (akcji) innej spółki (art. 18ec ustawy CIT),
 • dokonania IPO, tj. pierwszej oferty publicznej (art. 18ed ustawy CIT).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Nowości w załącznikach 38. wersji zeznania CIT-8

Zmiany, jak wspomnieliśmy, dotyczą również załączników do powyższej deklaracji, tj.:

 • CIT/M (informacja o minimalnym podatku dochodowym za rok podatkowy);
 • CIT-8/0 (informacja o odliczeniach oraz dochodach wolnych oraz zwolnionych z podatku);
 • CIT/WZ (informacja o zobowiązaniach i wierzytelnościach związanych z transakcjami handlowymi);
 • CIT/BR (informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością badawczo-rozwojową);
 • CIT/IP (informacja o poziomie dochodu/straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej);
 • CIT/PD (informacja o przerzucanym dochodzie i podatku należnym od przerzuconego dochodu za rok obrotowy).

 

mm

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj