Nowe stawki kilometrówki jeszcze w 2022 roku?

Wskutek inflacji i rosnących kosztów eksploatacji pojazdów resort infrastruktury zamierza podnieść stawki kilometrówki za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych jeszcze w tym roku. O ile może wzrosnąć kilometrówka?

Resort infrastruktury 13 października br. opublikował projekt nowelizujący rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Ma on wejść w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, co jest spodziewane 1 listopada lub 1 grudnia 2022 roku, jednak – zważywszy na wysiłki z poprzednich lat nakierowane na waloryzację stawek kilometrówki (zwłaszcza z 2016 roku) – nie jest to pewne. Co dokładnie planuje Ministerstwo Infrastruktury?

Ile ma wynieść kilometrówka po najnowszych zmianach?

Po zmianie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. „Koszty używania pojazdów do celów służbowych” pokrywane przez pracodawcę „według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu” nie będą mogą być wyższe, niż:

  • dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm 0,89 zł (obecnie 0,5214 zł),
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm– 1,038 zł (obecnie 0,8358 zł);
  • dla motocykla – 0,69 zł (0,2302 zł);
  • dla motoroweru – 0,42 zł (0,1382 zł).
  Ze względu na to, że po polskich drogach jeździ coraz mniej aut osobowych o pojemności poniżej 900 cm3 oraz rozwój technologiczny silników motocyklowych, resort infrastruktury postanowił, że różnica stawek między małolitrażowym samochodem osobowym a motocyklem wyniesie 0,20 gr.
Resort infrastruktury zaproponował powyższe stawki kilometrówki opierając się m.in. na danych z Instytut Transportu Samochodowego z 2019 r. oraz waloryzując je zgodnie z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym najnowszy z nich uwzględniał dane za I kw. 2022 roku, zgodnie z którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartału 2021 r. wyniósł 103,8 (wzrost cen o 3,8%).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Kto naciskał na resort infrastruktury, by ten podniósł stawki kilometrówki?

Ministerstwo Infrastruktury dostawało liczne petycje i monity w sprawie rosnących cen paliw, m.in. ze strony obywateli czy posłów, ale także Związków Zawodowych Listonoszy Poczty Polskiej oraz Związku Zawodowego Leśników RP. Pod ich naciskiem resort wreszcie uznał, że rosnące koszty eksploatacji pojazdów – gł. koszty paliwa – sprawiają, że obecnie obowiązujące maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych.

 

 

oprac. za infor.pl

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj