Będą nowe obowiązki sprawozdawcze dla firm wielonarodowych

MF pracuje nad nowelizacją krajowych przepisów w celu implementacji unijnej dyrektywy 2021/2101, w celu ograniczenia agresywnego planowania podatkowego przez wielonarodowe firmy (grupy kapitałowe). Jak chce osiągnąć ten cel?

 

23 września br. do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafiły założenia nowelizacji przepisów mających zaimplementować do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z 24 listopada 2021 roku zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE (w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, nowelizującą wcześniejsze przepisy) w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (tzw. dyrektywę 2021/2101). Z tego powodu trwają prace nad Projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (nr UC 134). Celem planowanych zmian jest udoskonalenie wymiany informacji podatkowych między państwami, aby przeciwdziałać unikaniu opodatkowania przez duże przedsiębiorstwa wielonarodowe z Unii Europejskiej. Wejście w życie nowych przepisów zostało zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na IV kw. br. 

 

 Dyrektywa 2021/2101 nakłada na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe z UE (tj. jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne) obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje („sprawozdanie o podatku dochodowym”). W przypadku gdy takie duże przedsiębiorstwo wielonarodowe nie podlega przepisom państw członkowskich UE obowiązek ten został nałożony na ich średnie i duże jednostki zależne z UE albo oddziały utworzone w UE. Warunkiem stosowania przepisów dyrektywy 2021/2101 jest spełnienie przez przedsiębiorstwo wielonarodowe przede wszystkim progu przychodowego. Przepisy te znajdą zastosowanie w przypadku, gdy skonsolidowane przychody jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy kapitałowej albo przychody jednostki samodzielnej przekraczają w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln EUR.” – czytamy w informacji na temat omawianego projektu.

 

Co się zmieni w raportowaniu firm wielonarodowych?

Duże przedsiębiorstwa wielonarodowe już dziś mają obowiązek raportowania fiskusowi informacji na temat m.in. zapłaconego podatku dochodowego w podziale na kraje. Planowana zmiana przepisów ma uzupełnić aktualne wymogi w tym zakresie o obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje. Jak to będzie wyglądało w praktyce? „Dane zawarte w sprawozdaniu będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw UE, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych (tzw. „rajów podatkowych”). W odniesieniu do pozostałych jurysdykcji podatkowych informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej” – podają autorzy projektu.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Jaki efekt ma przynieść nałożenie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych na firmy wielonarodowe?

Według resortu finansów wprowadzenie obowiązku publikowania określonego zestawu danych przez duże przedsiębiorstwa wielonarodowe ma przyczynić się do:

  • wzrostu transparentności podatkowej i wzmocnienia zaufania publicznego – poprzez zapewnienie społeczeństwu ogólnego przeglądu podatków płaconych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe od ich dochodu, zwłaszcza w kontekście geograficznego powiązania miejsca płacenia przez nie podatku CIT z miejscem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, a także transparentności ich działalności w tzw. rajach podatkowych;
  • wzrostu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – przez przyczynianie się do dobrobytu w miejscu osiągania przychodów, dzięki płaceniu w nim podatków;
  • wspierania świadomej debaty na temat potencjalnych braków w systemach podatkowych.

 

 

oprac. HZK za gov.pl

Zobacz także

Skomentuj