Świąteczne prezenty dla pracowników 2022 - skutki podatkowe

Każdy prezent, który pracownik otrzymuje od pracodawcy, jest dla niego świadczeniem w naturze i stanowi przychód ze stosunku pracy. Kluczowe znaczenie dla ustalenia powstania obowiązku podatkowego ma źródło finansowania przekazanych upominków.

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pracownicy często otrzymują różnego rodzaju dodatkowe świadczenia od swoich pracodawców. Popularne są tzw. premie świąteczne, świadczenia pieniężne okolicznościowe, bony towarowe, paczki z prezentami dla pracowników czy paczki dla dzieci „od św. Mikołaja”. Czy od wszystkich upominków należy odprowadzić podatek PIT?

Każdy prezent, który pracownik otrzymuje od pracodawcy, jest dla niego świadczeniem w naturze i stanowi przychód ze stosunku pracy. Kluczowe znaczenie dla ustalenia powstania obowiązku podatkowego ma źródło finansowania przekazanych upominków – inaczej będzie z finansowaniem prezentów świątecznych ze środków obrotowych firmy, a inaczej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Prezenty świąteczne dla pracowników finansowane ze środków obrotowych firmy

W przypadku finansowania przez pracodawcę prezentów świątecznych ze środków obrotowych firmy, stanowią one dla pracowników przychód ze stosunku pracy (wyjątkiem są prezenty poniżej 100 zł w skali roku). W konsekwencji pracownik jest zobowiązany do opłacenia od uzyskanego świadczenia podatku i to niezależnie od jego wartości. Oczywiście nie robi tego samodzielnie, tylko to pracodawca zmniejsza wypłacone wynagrodzenie o kwotę, która odpowiada wysokości zaliczki na podatek od wypłaconego pracownikowi świadczenia rzeczowego.

 

 WAŻNE! Przed zakupem prezentu finansowanego ze środków obrotowych firmy należy zapytać pracownika o zgodę, ponieważ to z jego wynagrodzenia pobrana zostanie zaliczka na podatek.

 

Świąteczne prezenty dla pracowników finansowane ze środków ZFŚS

Inaczej jest w przypadku pracodawcy finansującego prezenty świąteczne z utworzonego funduszu na ZFŚS. Artykuł 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym wskazuje, że wartość otrzymanych przez pracownika prezentów, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, może zostać zwolniona z podatku dochodowego. Wszystko zależy od kwoty, która została przeznaczona na prezenty świąteczne. W latach 2020-2023 limit zwolnienia świadczeń dla pracownika finansowanych z ZFŚS został podniesiony z 1000 zł do 2000 zł.

Aby prezenty mogły korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, musi zostać spełnionych kilka warunków:

  • przekazane muszą być z uwzględnieniem kryterium dochodowego pracowników (regulamin ZFŚS) – czyli prezenty nie mogą być takie same dla wszystkich pracowników,
  • prezenty powinny spełniać charakter działalności socjalnej.

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat finansowania świątecznych prezentów dla pracowników? Skontaktuj się z ekspertami ds. outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton <<  

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj