Czy można wystawić "pełną" fakturę do paragonu z NIP będącego fakturą uproszczoną?

Faktura uproszczona, czyli paragon z NIP, jest wystawiany przez podatnika na prośbę nabywcy. Bywa, że nabywca wraca do podatnika po zakupie z prośbą o wystawienie faktury do posiadanego paragonu. Czy podatnik ma prawo wystawić taką fakturę?

 

Faktura uproszczona to dokument dotyczący zakupu nieprzekraczającego kwoty 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota ta jest określona w euro). Możliwość wystawiania takich faktur reguluje art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT. Paragon może zostać uznany za fakturę uproszczoną, jeśli zawiera takie dane, jak:

 • data wystawienia,
 • unikalny numer dowodu zakupu,
 • NIP sprzedawcy oraz nabywcy,
 • nazwa towaru bądź usługi,
 • data sprzedaży,
 • kwota zakupionego przedmiotu,
 • suma obniżek lub rabatów (jeśli wystąpiły),
 • dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Jakich informacji nie musi zawierać uproszczona faktura?

W odróżnieniu od tradycyjnej faktury, jej uproszczona wersja nie musi zawierać takich informacji jak:

 • imię i nazwisko podatnika,
 • dane adresowe podatnika,
 • liczbę dostarczonych towarów lub zakresu usług, jakie zostały dokonane,
 • ceny jednostkowej oraz wartości sprzedaży netto,
 • stawka podatku,
 • suma sprzedaży netto,
 • kwota podatku od sumy sprzedaży netto.

 

Nie można wystawiać faktur VAT do paragonów z NIP nabywcy będących fakturami uproszczonymi

Zgodnie z obecnymi objaśnieniami, jeżeli sprzedaż ewidencjonowana została udokumentowana za pomocą faktury uproszczonej, nie wolno wystawić kolejnej, ponieważ jedna transakcja nie może zostać poświadczona dwiema osobnymi fakturami. W takiej sytuacji sprzedawca zawsze odmówi nabywcy wystawienia nowej faktury. Możemy przeczytać o tym w objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów z 16 października 2020 r.: „(…) w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową)”.

Reasumując: wystawianie faktur do paragonów z NIP nabywcy jest możliwe tylko w przypadku paragonów na kwoty przekraczające 450 zł lub 100 euro. Do paragonów z NIP nabywcy, które nie przekraczają 450 zł lub 100 euro nie można wystawić „pełnych” faktur, ponieważ takie paragony są już fakturami (tzw. fakturami uproszczonymi). Wystawienie ich może zostać uznane przez organy podatkowe za naruszenie przepisów prawa podatkowego i względem wystawcy faktury mogą zostać wyciągnięte negatywne konsekwencje.

 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj