SLIM VAT 3: Ujednolicenie i konsolidacja wydawania WIS, WIA, WIT

Wydawanie wiążących informacji zostanie skonsolidowane oraz przekazane w ręce jednego organu: dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Zniknie także opłata za złożenie wniosku o WIS.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. SLIM VAT 3) został przyjęty przez rząd 24 stycznia 2023 r. wprowadzając zmiany w kontekście m.in. wiążących informacji. Celem nowelizacji w tym zakresie było ujednolicenie właściwości podmiotów wydających wiążące informacje stawkowe, akcyzowe i celne. Inną ze zmian, którą zakłada projekt SLIM VAT 3, jest likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS. Większość nowych przepisów ma wejść w życie już od 1 kwietnia 2023 roku.

 

Dyrektor KIS właściwym organem ds. WIS, WIA i WIT

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje konsolidację oraz ujednolicenie wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji taryfowych (WIT). Po wprowadzaniu zmian właściwym organem do wydawania wiążącej informacji ma zostać dyrektor KIS, czyli podatnicy będą mogli uzyskiwać informacje w jednym miejscu i za pośrednictwem tego samego organu. Obecnie cztery różne organy zajmują się wydawaniem wiążącej informacji. W planach jest także ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA.

Resort finansów wyjaśnia, że: „Z uwagi na rozproszenie organów zaangażowanych w wydawanie wiążących informacji nadzór nad zachowaniem jednolitości w obecnej sytuacji prawnej stał się bardziej czasochłonny i skomplikowany. Zachowanie jednolitości jest natomiast kluczowe z punktu widzenia zabezpieczenia interesów budżetu państwa oraz interesów przedsiębiorców”.

Wniosek o WIS bez opłat

Ministerstwo Finansów zdecydowało się również na likwidację opłaty od wniosku o wydanie WIS, która wynosi obecnie 40 zł. Wnioskodawcy WIS pozostaną jednak zobligowani do wnoszenia opłat z tytułu przeprowadzanych badań lub analiz, jeżeli rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia takich działań.

Resort finansów wskazuje, że projekt zmian ma na celu zbliżyć do siebie instytucje, aby system wiążących informacji zawierał jak najmniej różnic w skali kraju i stał się prostszy dla podatników.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj