Alert! ORD-U – wydłużenie terminu z 3 do 11 miesięcy!

Termin złożenia ORD-U w 2023 roku (tj. Informacji o umowach zawartych z nierezydentami) do organu podatkowego został wydłużony z 3 do 11 miesięcy.

 

W Dzienniku Ustaw z 6 marca 2023, pod poz. 422, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 16 lutego br., zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. Rozporządzenie to wydłuża termin przekazania do organu podatkowego Informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) z 3 do 11 miesięcy.

Nowelizacja rozporządzenia zrównuje termin złożenia ORD-U z terminem złożenia Informacji o cenach transferowych (informacja TPR), aby w obu przypadkach był to koniec 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

 

 UWAGA! Dłuższy termin dotyczy informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 roku.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. z dniem 21 marca 2023 roku.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

autor: The Center of Excellence, outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj