Wstępne dane GUS o PKB Polski w I kw. 2023 roku pokazują spadek, ale ekonomiści zaskoczeni in plus!

GUS: Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,2% rok do roku wobec wzrostu o 8,8% w analogicznym okresie 2022 r.

 

W I kwartale 2023 r. PKB Polski spadł o 0,2 proc. rok do roku — podał we wtorek rano Główny Urząd Statystyczny na podstawie szacunkowych danych. Oznacza to, że:

  • gospodarka hamuje – w IV kw. 2022 roku PKB urósł o 2,3% r/r, z kolei w analogicznym okresie ubiegłego roku PKB urósł aż o 8,8% r/r (wskutek efektu niskiej bazy po pandemicznych lockdownach); polska gospodarka skurczyła się w ujęciu rok do roku po raz pierwszy od czwartego kwartału 2020 r.;
  • bieżący wynik, choć jest najsłabszy od ponad dwóch lat, to jednak znacznie przewyższa średnie oczekiwania ekonomistów; skrajne scenariusze analityków wahały się od najbardziej optymistycznych, w okolicy zera (dzięki dość dobrej koniunkturze w usługach), do nawet -1,5% rok do roku; z kolei średnia prognoz zakładała spadek PKB w I kw. o 0,8 proc. r/r; projekcja NBP zakładała spadek o 0,4% r/r.

 

„A jednak nasza gospodarka jest kuloodporna. PKB w I kw 23 spadł o 0,2% r/r zamiast o 0,8%, jak wskazywała mediana szacunków w ankiecie @Parkietcom” – skomentował na Twitterze Grzegorz Siemionczyk z Parkietu.

Źródło danych: GUS

Polska gospodarka wymyka się technicznej recesji

GUS poinformował także, że wynik PKB za I kw. br. wyrównany sezonowo (tj. oczyszczony z wpływu czynników sezonowych) zwiększył się realnie o 3,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Tym samym pozostał na zbliżonym poziomie wobec notowanego w analogicznym okresie roku 2022 (oczekiwania analityków wynosiły zaledwie 0,7% wzrostu). Oznacza to, że nie mamy technicznej recesji, czyli kwartalnego spadku PKB w dwóch kolejnych kwartałach z rzędu.

 

„Duch polskiej gospodarki ujawnił się znów w danych. Świetne wyniki za pierwszy kwartał. Ledwie 0,2 proc. spadku PKB w ujęciu rocznym. Petarda w ujęciu odsezonowanym (+3,9 proc. kwartał do kwartału). Recesja techniczna zakończyła się. Gospodarka wchodzi w fazę ożywienia, co potwierdzają wskaźniki koniunktury” – skomentowali ekonomiści mBanku.

Źródło danych: GUS

 

Przewidywania ekspertów dotyczące rocznej prognozy wzrostu PKB 2023

Według ekonomistów Banku Millenium „Przełom roku 2022 i 2023 był najprawdopodobniej dołkiem tego cyklu koniunkturalnego. Według naszego scenariusza w kolejnych kwartałach wzrost PKB powinien stopniowo przyspieszać”.

Zdaniem ekspertów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przyszłość faktycznie powinna przynieść niewielkie gospodarcze ożywienie: „W przyszłych kwartałach aktywność gospodarcza będzie nieznacznie wyższa. Wysokie stopy procentowe oraz ujemne płace realne spowodowały ograniczenie konsumpcji. W przyszłych kwartałach aktywność gospodarcza będzie się poprawiać. Spodziewamy się, że w drugim kwartale tempo wzrostu PKB będzie zbliżone do zera (…). Polska osiągnie stabilny wzrost gospodarczy w II połowie roku. Spodziewamy się, że będzie on zbliżony do 1,5 proc. Głównym czynnikiem będą rosnące wydatki gospodarstw domowych wraz ze spadkiem inflacji”.

 

 15 maja br. Komisja Europejska podniosła roczną prognozę wzrostu PKB dla Polski z poziomu 0,4% do 0,7%. Najnowsza (majowa) prognoza Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju jest mniej optymistyczna i wskazuje, że w 2023 r. wzrost gospodarczy Polski wyhamuje do 0,6%. W przyszłym roku, zgodnie z przewidywaniami KE, polska gospodarka ma rosnąć znacznie szybciej – wzrost PKB ma osiągnąć poziom 2,7%. Projekcje EBOR są lepsze – zakładają 3% poziom PKB w 2024 r. (dla porównania unijny PKB w 2024 roku według prognoz KE ma osiągnąć 1,7%). Z kolei rządowe scenariusze makroekonomiczne zakładają, że dynamika PKB w bieżącym roku osiągnie 0,9% (wobec 5,1% w roku poprzednim), 2,8% w roku 2024 r., a w latach 2025-2026 odpowiednio 3,2% i 3%.


Powyższe dane GUS mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji. Ostateczne wyniki PKB zostaną opublikowane 31 maja 2023 r. Wówczas dowiemy się co, oraz w jakim stopniu, napędzało polską gospodarkę (konsumpcja, inwestycje, zapasy, eksport netto itd.) w pierwszym kwartale br.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie doradztwa podatkowego? >> Skontaktuj się z zespołem doradców podatkowych Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj