Konsekwencje podatkowe zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 roku

Jakie konsekwencje dla obowiązków podatkowych polskich przedsiębiorców przyniesie zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego, w kontekście m.in. raportowania schematów podatkowych, białej listy czy cen transferowych?

 

1 lipca 2023 r. ma zostać odwołany stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w Polsce od 16 marca 2022 r. (został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z Covid-19).

Zniesienie stanu zagrożenia epidemiologicznego będzie skutkowało kilkoma znaczącymi zmianami w podatkach oraz zakończeniem obowiązywania wielu przepisów tymczasowych. Jakie zmiany czekają podatników?

 

Powrót obowiązkowego raportowania schematów podatkowych

Zgodnie z tzw. specustawą covidową (art. 31y) bieg terminów na raportowanie części schematów podatkowych został zawieszony do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-19. Zawieszenie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych będzie więc obowiązywało do końca lipca br. Od sierpnia raportowanie będzie już obligatoryjne.

Certyfikaty rezydencji – zmiana terminu ważności

W myśl obowiązujących przepisów, w okresie epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej, płatnik może posługiwać się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 rok, pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika potwierdzającego, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Od września br. trzeba będzie stosować aktualne certyfikaty rezydencji. Wróci zatem zasada, zgodnie z którą certyfikat jest ważny w terminie ważności wskazanym na dokumencie lub 12 miesięcy w przypadku braku wskazania takiego terminu.

 

Biała lista podatników VAT: Skrócenie terminu składania zawiadomień ZAW-NR

W momencie odwołania stanu zagrożenia skróci się termin do zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy będzie wynosił siedem dni. Termin składania zawiadomień ZAW-NR na czas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego został wydłużony do 14 dni.

 

Ceny transferowe – koniec z obowiązywaniem uproszczeń

Wraz z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzone zostały następujące uproszczenia:

  • zwolnienie z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty przy dokonywaniu korekt cen transferowych, jeśli jest ona dokonywana za rok podatkowy lub w momencie, gdy obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii;
  • zniesienie warunku nieponiesienia straty przez podmiot powiązany dla zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami krajowymi – w przypadku, jeżeli obroty podmiotu spadły o co najmniej 50% w stosunku do roku poprzedniego.

Powyższe uproszczenia mają przestać obowiązywać od 1 lipca br. Oznacza to, że podatnicy dokonujący korekty cen transferowych będą obowiązani posiadać ww. oświadczenie, a dla zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej dla podmiotów krajowych, warunek braku wykazania straty przez podmioty powiązane zostanie przywrócony.

Interpretacje podatkowe maksymalnie w trzy miesiące

Od 1 lipca 2023 roku ma się również zmienić termin wydawania interpretacji indywidualnych. Przywrócony zostanie podstawowy termin ich wydawania, tj. 3 miesiące. Przepisy antycovidowe dawały Krajowej Informacji Skarbowej więcej czasu – dodatkowy kwartał.

Więcej na ten temat także w artykule doradców podatkowych Grant Thornton pt.: Skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego dla podatników 

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie doradztwa podatkowego? >> Skontaktuj się z zespołem doradców podatkowych Grant Thornton << 

Zobacz także

Skomentuj