Zapłata exit tax wydłużona do końca 2025 roku!

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie wydłużające termin zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – do końca 2025 roku.

 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz.U. 2023 poz. 1611) weszło dziś w życie (tj. 29 sierpnia br.). Wydłuża ono – co do zasady – termin zapłaty exit tax o kolejne dwa lata (wcześniej termin wydłużono do końca 2023 roku). Zmiana wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak nowelizację uzasadnia resort finansów.

 

 Przypominamy, że exit tax obowiązuje w Polsce od 2019 roku i wynosi 19% (gdy konieczne jest ustalenie wartości podatkowej składnika majątku) lub 3% (gdy nie trzeba ustalić owej wartości). Objęte są nim aktywa o łącznej wartości przekraczającej 4 mln zł – będące głównie składnikami majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale w niektórych przypadkach także majątku osobistego.
Exit tax oznacza opodatkowanie niezrealizowanych zysków w związku z następującymi czynnościami: (1) przeniesieniem składnika majątku poza Polskę, wskutek czego Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, o ile przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu; (2) zmianą rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta podatkowego, w efekcie czego Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia przez niego składnika majątku będącego jego własnością, wskutek przeniesienia jego miejsca zamieszkania do innego kraju.

 

Jakie terminy obowiązują obecnie w exit tax?

Omawiane rozporządzenie zakłada przedłużenie terminów wpłaty podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w następujący sposób:

  • do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed 1 grudnia 2025 r. (wcześniej: przed 1 grudnia 2023 r.);
  • do 31 grudnia 2025 r. – podatek należny od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikających z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2025 roku.

 

Jeśli szukasz profesjonalnego wsparcia w zakresie exit tax, skontaktuj się z >> doradcami podatkowymi Grant Thornton <<. 

 

oprac. HZK za: Prawo.pl

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj