Brak informacji dla GUS i NBP o transakcjach z zagranicą – co za to grozi?

Niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku sprawozdawczego z tytułu transakcji z zagranicą do Głównego Urzędu Statystycznego i do Narodowego Banku Polskiego grozi konkretnymi sankcjami finansowymi. Jakimi? O tym poniżej.   Choć międzynarodowy obrót towarów i usług wpływa na rozwój gospodarczy poszczególnych krajów, wiąże się nie tylko z zyskami/stratami, ale też z wymianą informacji. Na podmiotach gospodarczych, prowadzących […]

Czytaj więcej

Kary umowne w umowach deweloperskich a CIT

Przy zawieraniu umowy deweloperskiej jednym z jej elementów są kary umowne, które deweloper jest zobowiązany zapłacić na rzecz nabywcy. Z punktu widzenia nabywcy jest to bardzo dobre narzędzie, ponieważ z jednej strony mobilizuje ono dewelopera do terminowego wywiązywania się z obowiązków umownych, z drugiej zaś umożliwia uzyskanie przez niego rekompensaty z tego tytułu.   Analizując […]

Czytaj więcej

Jak poczytalność i niepoczytalność są rozumiane przez kodeks karno-skarbowy?

Kiedy sąd może orzec zmniejszenie, złagodzenie, a nawet odstąpić od wymierzenia kary? Piguła informacyjna poniżej.   Stan psychiczny osoby, która popełniła czyn zabroniony ma duże znaczenie w zakresie oceny jego odpowiedzialności. Chociaż poczytalność nie ma swojej prawnej definicji, to formalnie jest to zdolność do rozpoznawania tego, co jest dobre, a co złe, w obszarze myślenia, podejmowania […]

Czytaj więcej

Jak umyślność i nieumyślność są rozumiane przez KKS?

Czy umyślność to po prostu celowe działanie? Czy nieumyślność to zwykłe zaprzeczenie umyślności? Co na to Kodeks karny skarbowy?   W trakcie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą się zdarzyć różnego rodzaju błędy, dlatego istotna jest świadomość jakie konsekwencje prawne mogą być z nimi związane.   Kodeks karny skarbowy poświęca tej materii art. 4, w którym mówi, […]

Czytaj więcej

CSR – problemy interpretacyjne w VAT i CIT

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility) to nie tylko modny trend w biznesie. Coraz więcej firm wyraźnie podkreśla odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo, a także wyraża przekonanie o konieczności doskonalenia systemów zarządzania w tym kierunku .   Zabezpiecz firmę pisemną analityką CSR Wydatki w zakresie CSR wzbudzają wątpliwości co do zawierania się ich w […]

Czytaj więcej

Rozliczenie faktury korygującej „in minus”

Termin rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej VAT należny wystawionej w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych wskazano w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT. Zgodnie z nim w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, jej obniżenia podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym […]

Czytaj więcej

Podatek od środków trwałych powyżej 10 mln

Nowelizacje ustaw CIT i PIT od nowego roku wprowadziły m.in. nowy obowiązek podatkowy, na podstawie którego budynki handlowo-usługowe i biurowe o wartości powyżej 10 mln zł podlegają opodatkowaniu podatkiem w 0,035 proc. (art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT) wprowadzają opodatkowanie nieruchomości komercyjnych. Jaki cel przyświecał ustawodawcy? Celem ustawodawcy było opodatkowanie […]

Czytaj więcej

Rozliczenie połączenia spółek metodą łączenia udziałów

Decyzja o połączeniu spółek prawa handlowego jest podyktowana zazwyczaj względami biznesowymi, zmianą modelu biznesowego wynikającego ze zmiany sposobu wykorzystywania majątku spółek łączonych. Jako przesłanką ekonomiczne uzasadniającą przeprowadzenie połączenia może być uproszczenie struktury grupy czy też redukcja kosztów zarządzania tymi spółkami w ramach grupy. Czasami stworzenie jednego silnego podmiotu pozwoli na swego rodzaju elastyczność finansową. Zgodnie […]

Czytaj więcej